• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zijn leven afgelegd

'Zijn leven afgelegd' luidt de titel van 49 overdenkingen voor de lijdensweken, samengesteld uit het werk van Isaac Ambrosius door Jannie Kranendonk-Gijssen.
Als mevr. Kranendonk dit werk mag verrichten, is het in goede handen. Dat is al meerdere keren gebleken. Ook nu weer! Wat is het mooi dat er, juist specifiek voor de zeven lijdensweken, een boek als dit is gekomen. Immers, in veel gemeenten is het een m.i. goede gewoonte om in dat tijdperk een keer de bediening van het Heilig Avodnmaal te houden. Wat is dan betere kost bij de voorbereiding en de nabetrachting dan deze meditaites, die 'ruiken naar het werk dat Christus voor de Zijnen volbracht heeft'? Er staan zulke dierbare stukjes in. De 26ste meditatie 'Door onze zonden!'is heel treffend. Vooral als het naar een persoonlijke spits toegaat, met de woorden: 'Door uw zonden kruisigt u namelijk opnieuw de Heere der heerlijkheid'. Dan denk je aan het schone gedicht van de Deventer predikant van weleer, ds. J. Revius: ''t En zijn de Joden niet, Heer'Jesu, die u kruysten...'Wat een diepgang zit er ook in de stukjes 'Het kennen van Jezus' en in de in totaal vijf aparte deeltjes: 'Het overdenken van Jezus'lijden' Daarbij worden de gedachten teruggeleid naar het Avondmaalsformulier, waarbij de kinderen des Heeren worden opgeroepen en aangespoord tot het overdenken van het dierbare lijden van hun Zaligmaker. Daaruit spruit voort in het geloofsleven het verlangen naar Jezus, dat in drie stukjes wordt uitgewerkt. Een juweeltje! Met geestelijke lessen er in, o.a. over hoe Gods levendgemaakte kerk Hem leert liefhebben, op Hem leert hopen en hun bede, door genade, soms mag zijn: 'O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk! Warm aanbevolen! En...voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten dit mooie werkje u aan te schaffen.

Zijn leven afgelegd

I. Ambrosius
vanaf 749