• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zonder geld en zonder prijs

Dit boekje bevat overdenkingen rondom het Heilig Avondmaal. - Het is samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de geschriften van McCheyne (1813-1843). Avondmaalgangers dienen de afgoden weg te doen. We lezen daarover behartenswaardige zaken op blz. 63 t/m 65.
“Eigengerechtigheid is de allerergste afgod die uw hart verontreinigt. Het is een afgod die wij als mens het meest liefhebben, maar die door God het meest wordt gehaat. U zult zich er iedere keer weer toe aangetrokken voelen. U streeft er immers altijd naar in uzelf iets te zijn voor God. U wilt Zijn liefde verkrijgen door uw zonden gering te achten, of door uw berouw, uw tranen en uw gebeden; of door uw vertrouwen te stellen op het vervullen van uw godsdienstplichten, uw gemoedsstemming, uw deugden of het werk van de Geest in uw hart. Houd u toch verre van deze valse christussen. Jaag de heiligmaking na met al wat in u is, maar stel de heiligmaking niet in de plaats van Christus. Deze afgod is van God bijzonder gehaat omdat hij zich in de plaats van Christus stelt. Hij wordt verheven op de troon van Christus. Net zoals de Mariaverering de gruwelijkste soort van afgoderij is omdat Maria daardoor in de plaats van Christus gesteld wordt, zo is eigengerechtigheid de afgod die God het meest verafschuwt. Want hij ontrooft Christus de eer, die Hem volgens het recht toekomt. Verbrijzel de afgod van eigengerechtigheid, geliefden. Roei hem voor altijd uit in uw binnenste. Het afgodsbeeld van eigengerechtigheid lijkt wel op het gesneden beeld dat Manasse oprichtte in de tempel. Wat denkt u dat Manasse gedaan heeft toen hij terugkwam in Jeruzalem nadat God zijn hart had vernieuwd? Zal zijn eerste gang niet geweest zijn naar de tempel? Zal hij het voorhangsel niet weggeschoven hebben en het afgodsbeeld temeer geworpen hebben? Ga heen, en doe gij desgelijks. Als u de liefde van God kent -in een gerechtigheid zonder werken- waarom zou u dan terugkeren tot die verfoeilijke afgod? De Heere zegt: ‘Wat heb ik meer met de afgoden te doen?”

Zonder geld en zonder pri...

R.M. McCheyne
vanaf 899