• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zwijgt het voort ...

Het roddelen is een onuitroeibaar kwaad. In het algemeen gaan we er lichtvaardig mee om. De Heere veroordeelt in de Bijbel het als een vreselijke zonde, een werk van de duivel. De Bijbel wijst ons als remedie: ’Zwijgt het voort… ‘
Inhoud: Hfd.1 en 2: Het negende gebod in onze tijd en de uitleg van het gebod; Hfd.3: Vanuit Jacobs 3:1- 12 het grote gevaar van misbruik van de tong. ‘Daarom zal de vreze des Heeren dagelijks doen bidden: ‘Zet, HEER’, een wacht voor mijne lippen’…en dit ook in de praktijk brengen’(32); Hfd. 4,5,6 gaan in op het kwaadspreken dat een synoniem is voor roddelen. ’Wanneer roddelen we eigenlijk? Dat is als ons spreken bestaat uit vier elementen die nauw met elkaar samenhangen. Het gaat om: 1. In ongunstige zin praten over een derde; 2. Iets vertellen met een zeker genoegen. 3. Niet zeker weten of het wel echt waar is. 4. De persoon over wie het gaat is er niet bij.(34/35) Hfd.7: het spreken en zwijgen in het boek Spreuken; Hfd.8,9.10 de praktijk en eveneens in de hfd.12,13 “Omgaan met de sociale media. Die scheppen niet alleen de mogelijkheid om te roddelen en te beledigen, maar hebben ook een stimulerende werking met betrekking tot dit kwaad. Het is een makkelijk medium om iets snel wereldkundig te maken. De drempel is heel laag om snel en ondoordacht ergens op te reageren..’(101). , 14 ‘Regels bij zwijgplicht. Soms mag de zwijgplicht ook verbroken worden als er sprake is van laster(108). hfd.11 spreken en zwijgen vanuit Ps 101 en 141. hfd15 Hoe de Heere Jezus het negende gebod altijd in de praktijk heeft gebracht, maar juist als overtreder is veroordeeld tot de kruisdood. Zo is in Hem verzoening van het negende gebod. Het boek leest goed en is heel leerzaam. De toepassing in de praktijk van het leven leert ons hoe smal de grens is tussen waarheid en roddelen/leugen is. De Bijbel is niet tijdgebonden maar tijdbetrokken! Geschikt om zelf te lezen, in de kerkenraad te bespreken, voor een gemeenteavond , voor de catechisatie en vereniging. Van harte aanbevolen.

Zwijgt het voort ...

ds. A. Schreude...+
vanaf 1199