• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Troost door genade

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 preken

Auteur(s): ds. J.J. van Eckeveld

Aan de hand van het bekende troostboek, de Heidelbergse Catechismus, behandelt ds. J.J. van Eckeveld de drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te mogen leven en sterven. De grote vraag is: Hoe beantwoordt ons leven aan het doel van onze Schepper, Die troost door genade schenkt?

Deze uitgave is bedoeld voor ouderlingen en gemeenteleden aan het begin van de 21ste eeuw. ‘Wij beleven immers dingen waarvan onze vaderen niet gedroomd hebben. Noden, gevaren, dwalingen van onze tijd komen dan ook aan de orde.’ Catechismusprediking is geen tijdloze prediking. Ook in onze tijd moet het licht van Schrift en belijdenis in de prediking schijnen!

Ds. J.J. van Eckeveld is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij maakt(e) lange tijd deel uit van meerdere deputaatschappen. Zes keer was hij preses van de Generale Synode.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant