• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Troost, troost Mijn volk

Acht preken over het Bijbelboek Jesaja

Auteur(s): ds. G.J. van Aalst
Pagina's: 128
De naam van de ‘grote’ profeet Jesaja betekent ‘de HEERE heeft heil verschaft’. Daarin klinkt de kern door van de boodschap van de ‘evangelist van het Oude Testament’. Want zijn boodschap is vol van dit heil in Christus Jezus. Deze bundel bevat preken uit het tweede deel van het Bijbelboek Jesaja (hfst. 40-66). Enerzijds klinkt daarin duidelijk de profetie van het oordeel van de ballingschap door, anderzijds mag Jesaja wijzen op de toekomst van Christus. Hij mag profeteren hoe de Heere Zijn volk zal leiden. Hoe eenmaal de nieuwtestamentische tijd zal aanbreken. Hoe en wat de inhoud zal zijn van de prediking van Johannes de Doper en de apostelen, namelijk de prediking van het Lam uit Jesaja 53. Steeds opnieuw mag een schuldig en troosteloos volk horen: ‘Troost, troost Mijn volk.’
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Het is de bekende tekst uit Jesaja 40 die als titel aan de prekenbundel van onze leermeester ds. G.J. van Aalst is meegegeven. Acht preken zijn in de bundel opgenomen. De teksten voor de preken zijn g... + lees meer


Ds. J.B. Huisman in De Saambinder op 25-11-2021

Ook interessant