• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

De blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving

Auteur(s): dr. P. de Vries

Waarom zouden we de offerwetten uit het Oude Testament aan tafel of in onze stille tijd nog lezen?

Het Oude Testament kan zich geen godsdienst zonder offers voorstellen. De offerdienst gaf immers toegang tot God. Zonder kennis van deze wetten begrijpen we belangrijke aspecten van de nieuwtestamentische boodschap niet.

De offerwetgeving vinden we vooral in Leviticus. Ieder offer heeft zijn eigen betekenis, maar centraal staat de verzoening. Niet voor  niets vormt Leviticus 16 het centrum van de Pentateuch. Dat gaat over de grote verzoendag, het hoogtepunt van de hele  offerwetgeving. In oudtestamentisch perspectief werd dan op alomvattende wijze verzoening en reiniging tot stand gebracht.

Tegen deze achtergrond verstaan we de brief aan de Hebreeën, waarin het werk van Christus vooral wordt geplaatst in het licht van wat de hogepriester op de grote verzoendag deed.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant