• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Vanuit de hemel gesproken

De aanhef van de Wet des Heeren

Auteur(s): Theodorus van der Groe

Theodorus van der Groe (1705-1784) was in de tweede helft van de 18e eeuw een bekende prediker en een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Van der Groe bleef een graag gelezen 'oude schrijver'. Tot zijn geestelijke nalatenschap behoort ook zijn verklaring over de Heidelbergse Catechismus. In deze verklaring staan vóór de behandeling van Gods Wet (Zondag 34-44) zeven preken die handelen over de woorden die de aanhef vormen van de Tien Geboden: 'Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.' De preken zijn bijzonder indringend en ontdekkend, en tegelijkertijd verrassen ze doordat ze een helder licht werpen op de verhouding tussen Wet en Evangelie. Daarmee laat Van der Groe een voluit reformatorisch geluid horen. De inleiding in dit boek is van de hand van ds. M. Golverdingen; de hertaling vond plaats door C. Bregman.

 

Theodorus van der Groe (1705-1784) was van 1730 predikant in Rijnsaterwoude. Hier zette de Heere hem stil. Ernst stempelde zijn prediking vanaf dat moment. In 1740 vertrok hij naar Kralingen bij Rotterdam. Hij wordt gezien als de laatste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Zijn bekendste werk is ‘Toetssteen van ware en valse genade’

 

 

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Theodorus van der Groe? (1705-1784) was een bekend prediker in de tweede helft van de 18e eeuw en tegelijk een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. + lees meer


B.S. van Groningen in Eilandennieuws op 27-03-2020

De inhoud van deze keurig verzorgde uitgave is als volgt: een uitvoerige inleiding van ds. M. Golverdingen (blz. 11-20), een preek over Psalm 119:18 (‘Ontdek mijn ogen opdat ik aanschouwe de wonderen... + lees meer


Ds. G.J. van Aalst in De Saambinder op 30-03-2020

In de catechismusverklaring van ds. Th. van der Groe (1705-1784) staan tussen de preken over de Zondagen 33 en 34 zes preken over de aanhef van de Wet die de HEERE vanaf de berg Sinaï aan Israël gaf. + lees meer


W. Methorst in GezinsGids op 06-11-2020

Ook interessant