• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Wat is nodig om een ware theoloog te zijn?

Over de roeping en opleiding tot dienaar van het Woord

Auteur(s): Dr. P. de Vries (red.)
Pagina's: 152
Deze uitgave bevat een aantal bijdragen over de roeping van en de opleiding tot dienaar van het Woord. Duidelijk wordt het belang van studie en vorming. Ook blijkt minstens zozeer dat studie geen doel op zich is, maar erop gericht moet zijn dat zij die zich geroepen weten tot dienaar van het Woord, tot gezanten van Christus gevormd zullen worden die zondaren bewegen tot het geloof en die de heiligen opbouwen in het geloof. In alle bijdragen wordt ervan uitgegaan dat echte theologie het naspreken is van het Woord van God. In onze tijd wordt theologie gezien als niet meer dan verantwoorden van je geloof. Dan blijft de vraag naar de waarheid onbeslist, ook al heeft de theologiebeoefening een orthodoxe vorm. De Nederlands kerk zal er wel bij varen als zij deze bijdragen ter harte neemt en gestalte geeft.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Predikanten worden geroepen tot en opgeleid voor hun ambt. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de kerk, maar niet minder voor hen die zich geroepen weten. Dat besef leeft sterk in tijden van... + lees meer


Ds. H. Brons in De Saambinder op 01-02-2024

Ook interessant