• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zicht op tucht

Een praktisch-kerkrechtelijk onderzoek naar visies op en praktijken van kerkelijke tucht volgens predikanten binnen het gereformeerd protestantisme

Auteur(s): Tineke Boele-Noort
Pagina's: 320
Kerkelijke tucht raakt aan de essentie van gemeente-zijn. Toch roept het thema onder gemeenteleden én in kerkenraden dikwijls ongemak en vragen op. Komt tucht eigenlijk nog voor, en zo ja: in welke vorm? Welke overtuigingen en overwegingen liggen aan die tuchtpraxis ten grondslag? En hoe helpend zijn kerkordelijke regelingen voor de praktijk? Aan deze vragen is dit praktisch-theologische onderzoek gewijd. In interviews en focusgroep-gesprekken deelden tientallen predikanten en ouderlingen uit zeven gereformeerde kerkgenootschappen hun visies op en ervaringen met kerkelijke tucht. De onderzoeksresultaten duiden op een sterke behoefte aan maatwerk in de toepassing van kerkelijke tucht. In de slotreflectie worden oplossingsrichtingen aangewezen om deze notie op vruchtbare wijze te verbinden met een (her)waardering van kerkordelijke tuchtprincipes.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant