• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De vorming van Mozes

Drie overdenkingen

Auteur(s): ds. J.A. Weststrate
Pagina's: 72
Mozes is voor het volk Israël de grote leidsman geweest. Hij voerde het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Daar gingen vele jaren van vorming en toerusting aan vooraf. In deze bundel van drie overdenkingen wordt stilgestaan bij deze periode. Mozes had van zijn ouders een opvoeding gehad waarbij de vreze des Heeren centraal stond. Daarna leefde hij jaren aan het Egyptisch hof en leerde daar allerlei vaardigheden die hem later als leidsman van het volk van nut waren. Tegelijk werd zijn opvoeding beproefd. De verlokkingen van de wereld waren velerlei. Toch verloochende Mozes de Naam van de Heere niet. Deze bundel overdenkingen is voor iedereen, maar vooral voor jongeren, een aansporing om de weg van Gods geboden te bewandelen.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook interessant