• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Geleid door de Geest

Meditatieve uitleg van Romeinen 8

Auteur(s): Octavius Winslow
Pagina's: 296
In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoordt. Te denken valt aan de voldoening van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest, de aanneming tot kinderen, het uitzien van de schepping én van Gods kinderen naar de voleinding van alle dingen, het lijden dat een christen overkomt en de overwinning die hem door Christus ten deel valt. Octavius Winslow (1808-1878) schreef over dit Bijbelhoofdstuk 35 meditaties, waarin hij al deze zaken behandelt. Winslow was predikant in Amerika en Engeland. Zijn vele nagelaten geschriften geven er blijk van dat hij de gave had om de Bijbel helder uit te leggen.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

‘Romeinen 8 is hoe dan ook een goudmijn. De inhoud ervan is door mensen nauwelijks op waarde te schatten, en de rijkdom erin is in woorden slechts onvolkomen uit te drukken’, zo geeftft de auteur Octa... + lees meer


Ds. B.J. van Boven in De Saambinder op 30-06-2022

Al heel wat jaren worden er in ons land boeken van de Engelse/Amerikaanse predikant Octavius Winslow (1808-1878) uitgegeven. Zijn geschriften zijn erg in trek door hun nauwkeurige uitleg, geestelijke... + lees meer


W. Methorst in GezinsGids op 26-01-2023

Ook interessant