• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gewetensvrijheid in het geding

Het relationele geweten ondervraagd

Auteur(s): dr. A.A. Kluveld
Pagina's: 350

Wat is gewetensvrijheid? Waarom staan burgers, niet alleen in ons land, maar ook in andere Europese landen en in de Verenigde Staten in toenemende mate tegenover elkaar en voor de rechter wanneer zij zich op hun gewetensvrijheid beroepen? De spannende vraag is of burgers op grond van hun godsdienstige opvattingen of morele overtuigingen diensten of handelingen mogen weigeren, zonder wegens discriminatie te worden veroordeeld.

De Staatkundig Gereformeerde Partij, de oudste politieke partij van Nederland, werpt zich al vanaf het begin van haar bestaan op als beschermster van de gewetensvrijheid. Waarom is de vrijheid van het geweten van belang en voor wie? In dit boek komen gewetensvragen aan de orde die het publieke debat over de gewetensvrijheid benaderen vanuit een relationele dimensie. Het geweten bevindt zich namelijk niet in een niemandsland of een geestelijk vacuüm, maar is verbonden met God, de naaste, de wereld en onszelf. Wanneer is een beroep op de vrijheid van geweten geëigend en wanneer is dit misplaatst?

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP gaf de opdracht voor een politiek-historische studie naar voorgaande actuele vragen. Dit boek is daar de neerslag van.
Gelijktijdig is een studie door dr. M.J. Kater uitgevoerd naar het vraagstuk van Tolerantie.

Dr. A.A. Kluveld (1968) is historica en columniste. Momenteel is zij als universitair hoofddocent geschiedenis verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zij publiceerde reeds vele columns, recensies en opinieartikelen in NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw en Historisch Nieuwsblad. Voor het onderzoekswerk aan deze publicatie ontving zij een studiebeurs van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

 

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Gewetensvrijheid in het geding. ‘Centraal in die vragen staat steeds wat in dit boek wordt aangeduid als het relationele aspect van de gewetensvrijheid .(-) De consciëntie is verbonden met God, de naa... + lees meer


I.A. Kole in Reformatorische Omroep op 06-02-2020

De SGP is de politieke partij met in haar beginselprogram artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, met daarin de passage: “En hun ambt (van de overheid, HP) is niet alleen acht te nemen en t... + lees meer


dr. H.A. Post in Confessioneel op 15-06-2017

In opdracht van de Guido de Brès Stichting, het wetenschappelijk bureau van de SGP, deed Amanda Kluveld een politiek-historisch onderzoek naar de kwestie van gewetensvrijheid, terwijl prof. dr. M.J.... + lees meer


dr. P. de Vries in Kerkblad op 31-08-2017

Dr. A. A. Kluveld geeft in haar boek ”Gewetensvrijheid in het geding” een boeiende dwarsdoorsnede van de rol van gewetensvrijheid in de SGP vroeger en nu. + lees meer


mr. drs. J. van den Brink in Reformatorisch Dagblad op 07-09-2017

Ook interessant