• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Biblebelt online

De digitale revolutie heeft het medialandschap ook van de bevindelijk gereformeerden ingrijpend veranderd. De refozuil wordt door het wereldwijde web opengebroken (of ondermijnd?).
In deze uitgave zijn lezingen gebundeld en aanvullende studies toegevoegd, die zorgen voor één geheel, geschikt voor bezinning op het gebruik van de nieuwe media. De meeste bijdragen vragen een intellectuele kennis van havo/vwo-niveau. Het is een uitgave die niet genegeerd mag worden bij de bezinning in: het onderwijs, de jeugdorganisaties, de studentenverenigingen e.a. Onderzoeken geven aan dat jongeren uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte significant minder vaak achter het scherm zitten, dan leeftijdsgenoten uit het kerkelijk midden en de linkerkant. Aangetekend moet worden dat de ouders uit deze groep gemiddeld het minst vaak hierover in gesprek gaan met de kinderen. Het gaat toch een wezenlijke zak: de noodzaak van bezinning vanuit de heilzame geboden die God gegeven heeft. Johan Roeland waarschuwt tegen mediapaniek:een negatieve benadering die moderne media als een gevaar ziet. Dat ontneemt het zicht op wat er werkelijk aan de hand is. Voor de reformatorische gezindte vormen de nieuwe media enerzijds een bedreiging – openheid naar de wereld van amusement, oppervlakkigheid bij de meningsvorming en gezag accepteren als je het nodig hebt. De moderne media kunnen ook een brug slaan over de kerkmuren en de landsgrenzen (zending e.a.) heen. Anneke Pons beschrijft op basis van interviews vier typen van religieuze gebruikers van sociale media: onthouders, zelfontplooiers, bewakers en verbinders. Uit casestudies van Otten/De Haan wordt duidelijk dat TV-kijken steeds meer geaccepteerd wordt,maar dan via de website uitzendinggemist. Een grotere openheid naar de wereld die een dorp geworden is. Ook de aandacht voor de Online forumparticipatie door orthodox-protestantse homoseksuelen. Een platform dat van belang is. De uitgave biedt veel goed leesbare artikelen. Niet reageren uit angst (bedreigingen) ook kansen zien en die dan ook aktiveren. Het is fijn dat we niet blijven afwegen :wel of niet doen, maar bij de tijd reageren met bijdragen die ons helpen bij de bezinning op moderne media .

Biblebelt online

Anneke Pons (re...+
vanaf 999