• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Biblebelt online

In Biblebelt online. Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media staat de verhouding van bevindelijk gereformeerden ten opzichte van de digitale revolutie centraal. Verschillende scribenten leverden een bijdrage aan deze bundel.
”Biblebelt online” biedt veel interessante en goed leesbare artikelen. Er valt veel te leren: niet reageren vanuit angst; naast bedreigingen ook kansen zien en benutten; op zoek gaan naar de bronnen van de eigen identiteit, voor het aangezicht van God. De mooie casestudies in de bundel laten ook zien hoe belangrijk het is om opvattingen over vermeend effect te toetsen aan de praktijk, waarbij ik overigens wil pleiten voor een én-én-benadering, liever dan voor een verschuiving van het effectparadigma naar het praktijkparadigma (blz. 18, 46).

Biblebelt online

Anneke Pons (red.)
vanaf 999