• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De betoverde mens

Wat een rijk geestelijk boek! Goed leesbaar en heel leerzaam. Voor zelfstudie, gebruik in de kerkenraad, bijbelstudie en verenigingen, in het onderwijs.

De auteur werkt als vertaalkundige in Papoea en doceert exegese en zendingswetenschap aan twee hogescholen in Indonesië. Deze utgave is bedoeld als handreiking voor bezinning op het thema geestelijke strijd. Het is een praktische uitwerking en nadere toespitsing van een kernthema van zijn promotiestudie in de theologie. Aan de orde: Hfd. 1 Inleiding –‘ De begrippen ‘tovenarij’ en ‘betovering ‘spelen in dit boek een belangrijke rol. Tovenarij is in de eerste plaats allerlei handelingen die erop gericht zijn om andere mensen op magische wijze schade toe te brengen of zelfs te doden’(zwarte en witte magie)(13). ‘Betovering (leugen, dwaalleer en valse ideologie,14) komt niet alleen tot stand via het gehoor . Zij komt ook binnen via de ‘oogpoort’ en via andere zintuigen’(15). Betovering, verleiding tot zonde, komt in de Bijbel ook voor, ook onttovering. Dat is Gods tegenoffensief tegen de dwaalleer en de leugen. God spreekt de waarheid door Zijn Woord en Zijn Geest’(16/18). ‘De onttovering en bevrijding van de macht van de zonde en van de duivel komen tot stand in de weg van geestelijke strijd. (-) Bezinning op de thema’s betovering en geestelijke strijd is hard nodig in deze tijd van op hol geslagen secularisatie en wereldgelijkvormigheid.(-) Oog hebben ‘voor de duivel op klompen’ en ‘voor de duivel op kousenvoeten’(19-20). Hfd.2 Betovering overzee; Bespreking van vijf vormen van betovering die een belangrijke rol spelen in Papoea: angst voor tovenaars, voor boze geesten, valse lijdelijkheid, het streven naar een paradijs op aarde en de lokroep van de vrijheid’(22) Hfd.3 Betovering in Europa; ‘Verschillende vormen van betovering in ons land en Europa: de verleiding van de ideologie (het nationaalsocialisme), de betovering van het modernisme en het postmodernisme en de bedwelming van het hedonisme (genot als hoogste ideaal en levensstijl) en de betovering in de kerk: dwaalleer, wereldgelijkvormigheid, ideeën die op de waarheid lijken, de zonden van de tollenaar en de farizeeër (22); Hfd.4 Betovering en onttovering in de Bijbel. Overzicht van verschillende vormen van betovering in de Bijbel, o.a. de verleiding van magie en het occulte. God neemt het initiatief tot de onttovering van de mens . De verzoening door voldoening door Jezus Christus brengt de beslissende overwinning over de machten van de duisternis. Hfd.5 God, de mens en de machten; Bespreking van diverse goede en kwade machten, die invloed hebben op het geestelijke en religieuze leven van de mens. Het thema geestelijke strijd en bevrijdingspastoraat krijgen aandacht. Hfd,6 Veilig in Gods bescherming . Uitleg en toepassing van Psalm 91.De kern is dat geestelijke strijd en geestelijke bescherming onlosmakelijk verbonden zijn met het hebben van een gelovige gemeenschap met God. Wat een rijk geestelijk boek! Goed leesbaar en heel leerzaam. Voor zelfstudie, gebruik in de kerkenraad, bijbelstudie en verenigingen, in het onderwijs. Van harte aanbevolen.

De betoverde mens; E-Book

dr. D. Kroneman
vanaf 349