• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De boom van Isaï

De boom van Isaï (Jes.11:1a) bevat 30 dagboekstukjes (van 1 pagina), met bijbehorend Bijbelgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Nadat het gedeelte van de dag gelezen is, kan het kind het bijbehorend symbool uitknippen achter in het boek opgenomen en op een boom plakken of aan een tak hangen.
Elke bijdrage heeft een vaste opzet: Onderwerp: 1. De boom van Isaï. Lezen: Jesaja 11:1-10. Overdenking. Vragen: Heb jij weleens een afgekapte boom gezien? Kan daar nog een nieuwe boom uit groeien? Kijk jij ook uit naar het kerstfeest? Afbeelding symbool (in kleur): boomstronk (geel). ’We lezen van de Messias, Die komen zal. Maar vooral zullen we horen over God, Die doet wat Hij belooft’. Onderwerp: 29 Jezus. Lezen: Lukas 2:1-7. Overdenking. Vragen: Waarom moest de Heere Jezus zo arm worden en lag Hij niet in een mooi wiegje in en paleis? Ben jij ook blij dat de Heere Jezus is gekomen? Waarom? Afbeelding: een voerbak met stro. ‘Daarom is voor ons allemaal vandaag maar één ding belangrijk: Kom, laten wij aanbidden, die Koning’. De keurig verzorgde uitgave is geschreven door moeders, die de leeftijdsfase van de kinderen goed kennen. De teksten spreken goed aan en de vragen geven gelegenheid om door te praten. De afbeeldingen, apart opgenomen, dienen om terug te vragen. Voor gebruik in gezin, kleuterklassen , kinderopvang e.a. Van harte aanbevolen.

De boom van Isaï; E-Book

Willemieke Kloo...+
vanaf 399