• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De boom van Isaï

De ondertitel van dit boekje luidt: uitzien naar het kerstfeest.
Dat is ook heel kort de samenvatting van dit waardevolle dagboek. In dertig hoofdstukjes wordt op een eenvoudige manier duidelijk gemaakt hoe de Heere Zijn beloften heeft vervuld, van Adam tot Christus. Bovenaan elk hoofdstukje staat een Bijbelgedeelte om met de kinderen te lezen. Daarna kan het dagboekstukje gelezen worden. Daarin wordt het Bijbelgedeelte uitgelegd, maar wordt ook duidelijk waarom het past bij advent. Onderaan de pagina staan twee of drie vragen om samen over na te denken. Daarnaast is er bij elke dag een symbool, die past bij het overdachte gedeelte. Ook de onbekende profeten zoals Micha en Habakuk worden behandeld en zo krijgen de kinderen al jong zicht op de inhoud van Kerst: de vervulling van Gods beloften. Van harte aanbevolen!

De boom van Isaï; E-Book

Willemieke Kloo...+
vanaf 399