• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Heilige Doop

Het is goed dat er eenvoudige boeken zijn waarin de waarde van de Heilige Doop in beknopte termen wordt uitgelegd. Het is evenzeer nodig dat er boeken zijn waarin deze waarde uitvoerig wordt beschreven, en waarin wordt ingegaan op tegengestelde meningen en vragen. Want vragen en verwarring zijn er zowel over de grondslag, de rijkdom als de praktijk van de Doop. Deze doorgaans goed leesbare bewerking van een Engelstalige dissertatie, bevat een breed spectrum van onderwerpen.
Allereerst beschrijft Procee de Bijbelse grondslag, zowel vanuit het genadeverbond als vanuit de Bijbelse voorbeelden van de dooppraktijk. In kort betrekt hij daarbij de gegevens uit de oude kerkgeschiedenis. Uitvoerig gaat hij in op de bezwaren uit baptistische hoek. Het middendeel is gewijd aan de vragen die te maken hebben met de toe-eigening van het heil. Hoe verhoudt de doopbelofte zich tot de uitdeling van Gods genade door de Heilige Geest? Direct daarop volgt een hoofdstuk gewijd aan de taak van de ouders. Daarmee slaat de schrijver een brug naar de praktijk van de kinderdoop. Verspreid in het boek komen verschillende praktische en pastorale aspecten aan de orde. Over besprenkeling of onderdompeling, over de doop van geadopteerde kinderen en de zaligheid van vroeggestorven kinderen. Ook over de omgang met gemeenteleden die zich hebben laten overdopen. Het boek besluit met een uitleg van het Doopformulier. De breedte van de besproken onder werpen en de niet altijd even overzichtelijke hoofdstukindeling (sommige onderwerpen komen verspreid in het boek voor) maken een onderwerpen register eigenlijk onmisbaar. Sommige paragrafen maken de indruk van een samenvatting van het origineel. Dat geldt vooral waar de auteur in discussie is met andere theologen. Dat neemt niet weg dat opvoeders en kerkenraden hier veel van waarde zullen vinden, en zelfs nog met de uitvoerige literatuurlijst hun voordeel kunnen doen.

De Heilige Doop

ds. G.R. Procee
vanaf 1699