• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De Heilige Doop

Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop

Auteur(s): ds. G.R. Procee
Pagina's: 367

Dit boek zet de rijkdom van het sacrament van de Heilige Doop uiteen en geeft een Bijbelse fundering van de kinderdoop. De auteur is van mening dat de exegetische basis voor het verwerpen van de kinderdoop zwak is en wijst de hermeneutische en historische achtergronden van het baptisme aan. Andere belangrijke thema’s die aan de orde komen zijn: de verhouding doop en belofte, de relatie doop en jonggestorven kinderen en de doop met de Heilige Geest. Het boek sluit af met een uitleg van het Doopformulier.

Een praktische, Bijbelse uiteenzetting van de doop die vragen beantwoordt waarmee velen worstelen.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

De schrijver is sinds enkele jaren predikant van de CGK in Middelharnis. Daarvoor was hij als predikant verbonden aan de Free Reformed Church van Hamilton in Canada. Deze uitgave is een verkorte uitga... + lees meer


Drs. I.A. Kole in Reformatorische Omroep op 15-06-2016

Dit inhoudsvolle boek is een verkorte versie van een dissertatie ingediend bij The Reformation International Theological Seminary te Fellsmere, Florida, waarop de auteur in oktober 2010 promoveerde... + lees meer


Bewaar het Pand in Bewaar het Pand op 22-08-2017

In zijn verantwoording schrijft dominee Procee het volgende: dit boek is geschreven om in te gaan op vragen betreffende de Bijbelse grondslag en fundering voor de praktijk van de kinderdoop, zoals dez... + lees meer


B.S. van Groningen in Eilandennieuws op 06-02-2020

Het is goed dat er eenvoudige boeken zijn waarin de waarde van de Heilige Doop in beknopte termen wordt uitgelegd. Het is evenzeer nodig dat er boeken zijn waarin deze waarde uitvoerig wordt beschreve... + lees meer


L. Voorthuijzen in De Wekker op 06-02-2020

Ook interessant