• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

De orde des heils

Eind 2016 verscheen van de hand van ds. A. Schot een serie artikelen over de orde des heils in het kerkelijk blad De Saambinder. De verschillende reacties van ouderen en jongeren op deze artikelen gaven aan dat deze serie heel verhelderen was voor jong en oud. Vandaar deze uitgave in een handzame vorm (10 bij 15 cm).
De eerder genoemde artikelen zijn hier gebundeld en voorzien van gespreksvragen en antwoorden na elk hoofdstuk. Vandaar dat dit boekje geschikt is voor gemeente-avonden, verenigingsavonden, huisgodsdienst, maar vanzelfsprekend ook voor persoonlijk gebruik. Hopelijk is er herkenning bij de lezers als het gaat over de toepassing van het heil (zaligheid) in zondaarsharten. Vanuit de Schrift wordt ons de gouden keten aangereikt in Romeinen 8: ‘En die Hij tevoren verordineerde heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt’. Dezelfde lijn treffen we ook aan in 1 Korinthe 1:30: ‘Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en verlossing.’ Deze teksten kunt u met andere aan vullen. De heilsorde is gegrond op Gods onfeilbaar Woord.

De orde des heils

ds. A. Schot
vanaf 749