• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een dag van rust

Dit boek wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ onze tijd. De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen.
De hfd.1t/m 4 gaan over het doel en het ‘karakter’ van de sabbat in het OT en NT in kerkhistorisch perspectief. De hfd. 5 t/m 8 zijn vooral bedoeld als een praktische handreiking bij de persoonlijke invulling van de zondagsrust.: De voorbereiding; De rustdag heiligen (eredienst en offerande en huisgodsdienst); ‘Maandag’ houden. Hfd.9: Arbeid op de sabbat. Spanning om te gaan werken, ook op de zondag, neemt toe. Eerder was schrijver hoogleraar Arbeidsrecht. Een leerzaam boek met een goed leesbare tekst, die ons helpt bij onze vragen en gesprekken met het oog op de invulling van de zondag en de voorbereiding daarop. Gericht op de ouders, de jongeren, de ambtsdragers met het oog op het huisbezoek en de leiding van de verenigingen én het onderwijs veld. Ik geef nog enkele citaten: Voorbereiden op de zondag: Lezen van uit de Bijbel; er en Bijbelverklaring bij nemen; de betreffende de zondag lezen die aan de beurt is.; de formulieren van HD en/of HA lezen; zaterdag afsluiten met gebed, ook voor de zondag (hfd.5). Offerande: ‘Geef de keizer wat des keizers is’’; Calvijn: ‘Wie gierig is jegens de armen pleegt ‘heiligschennis’ en ‘berooft God’(76). Hfd 7. Preekbespreking, voorbeeld n.a.v. preek over Psalm 51: 13. Zeer leerzaam en van belang (82/83). Hfd.9 : ‘In een samenleving waarin steeds meer op de zondag wordt’ geleefd zonder God’ zullen christenen zich nog bewuster moeten bezighouden met het zoeken naar en vinden van een baan. Dat begint al met de opleiding die we volgen. We een opleiding voor verkeersvlieger volgt, zal kunnen begrijpen dat hij ook op zondag moet gaan wrrken. Is dat noodzakelijke arbeid? In het licht van het sabbatsgebod moeten we zeggen: ’Nee’.(103). Epiloog: ’Laten we elkaar aansporen om op de rustdag te rusten zoals de Heere het heeft bedoeld’(112). Van harte aanbevolen, juist ook omdat de schrijver zich ook kwetsbaar opstelt. Met dank. We bespraken: Dr. I.A. Kole

Een dag van rust

ds. W.A. Zondag
vanaf 749