• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een dag van rust

Praktische handvatten voor het houden van de rustdag

Auteur(s): ds. W.A. Zondag

Wat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ en ‘Laat ons de rustdag wijden’ concreet? Dit boekje wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ in de 21e eeuw. Ingegaan wordt op de inzetting van de sabbat, het doel ervan, de overgang van de ‘sabbat’ naar de ‘zondag’. Verder komt aan de orde hoe in Bijbels licht moet worden aangekeken tegen ‘arbeid’ op zondag en wat ‘heilig rusten’ betekent.
Het boekje heeft een praktische insteek wat betreft de voorbereiding op de zondagse erediensten en het bijwonen ervan. Uiteraard komt ter sprake hoe individueel of in het gezin rond de prediking inhoud kan worden gegeven aan ‘huisgodsdienst’.
De teksten worden afgewisseld door kaders met daarin praktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenken stemmen. Een leerzame uitgave, vooral ook voor jongeren.

 

Ds. W.A. Zondag is sinds 2019 predikant van de gereformeerde gemeente te Dordrecht. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Dit boek wil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod en praktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag ‘vieren’ onze tijd. De teksten worden afgewisseld door kaders met da... + lees meer


Drs. I.A. Kole in Reformatorische Omroep op 11-10-2016

De wekelijkse rustdag staat onder zware druk. De bijzondere betekenis van de zondag wordt in politiek en maatschappij steeds minder onderkend, met alle trieste gevolgen van dien. + lees meer


J.T. van den Berg, Nunspeet in De Saambinder op 05-01-2017

De auteur is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Woerden. Eerder was hij hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In het kader van het vak ethiek schreef student Zonda... + lees meer


Bewaar het Pand in Bewaar het Pand op 01-06-2017

Ds. W. A. Zondag schreef een leerzaam en behartigenswaardig boek over de waarde van de zondag. Als theologiestudent kreeg ds. W. A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden, destijds... + lees meer


ds. H, Zweistra in Reformatorisch Dagblad op 06-02-2020

Ook interessant