• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een dag van rust

De wekelijkse rustdag staat onder zware druk. De bijzondere betekenis van de zondag wordt in politiek en maatschappij steeds minder onderkend, met alle trieste gevolgen van dien.
Het is in dat licht dan ook begrijpelijk dat op de komende vergaderingen van onze Generale Synode eind januari de zondagsarbeid (opnieuw) onderwerp van bespreking zal zijn. Bezinning hierop is broodnodig, want de onderhouding van Gods dag raakt de kern van de godsdienst. Daarom is het goed dat ds. Zondag de artikelenserie over de rustdag, eerder in De Saambinder verschenen, heeft uitgewerkt tot een handzaam en inzichtelijk boekje. Daarin komen diverse aspecten van de zondagsviering aan de orde. In de eerste hoofdstukken worden vooral de inzetting van de sabbat, de Bijbelse strekking van dit gebod en de overgang naar de zondag behandeld. Dat laatste is zeker niet overbodig, omdat er in onze tijd een tendens zichtbaar is om ook op dit punt terug te gaan naar de Joodse inzettingen. De volgende hoofdstukken zijn vooral gewijd aan de praktische vormgeving van de zondagsviering, met inbegrip van een goede voorbereiding en een juiste nabetrachting, zie het hoofdstuk ”Maandag houden”. In dit deel van het boekje worden veel praktische adviezen gegeven voor de rustdagviering in het gezin. Het boekje is als zodanig ook een belangrijke bijdrage aan een goede invulling van onze huisgodsdienst. In het slothoofdstuk verloochent ds. Zondag zijn verleden als deskundige op het terrein van het arbeidsrecht niet: dit deel van het boek is gewijd aan arbeid op de rustdag en de arbeidsrechtelijke problemen die in toenemende mate worden ondervonden als sprake is van verplichting tot niet-noodzakelijke arbeid op zondag. Het boekje is geschreven in een heldere en aansprekende stijl en is ook voor jongeren zeer toegankelijk. Bij het karakter van een dergelijke publicatie behoort dat niet alles even ver uitgediept kan worden. Heel waardevol en verhelderend zijn de vele in kaders geplaatste en vaak treffende passages uit werken van onze oudvaders en andere theologen. Het is ook geschikt voor bezinning in verenigingsverband.

Een dag van rust

ds. W.A. Zondag
vanaf 749