• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Een samenkomst om naar te verlangen

Wat is nu eigenlijk een kerkdienst? Waarom is een kerkdienst zo’n bijzondere bijeenkomst? Waarom gaan de dingen tijdens een dienst bijna altijd in een vaste volgorde, een orde van dienst? Weten wij nog wat we doen en waarom we de dingen zo doen in onze erediensten? Zo begint de inleiding van dit uiterst informatieve, maar ook praktische boekje, met een pastorale setting.
Dr. Kater stelt de vraag of we echt nadenken wat er in de kerkdienst gebeurt. Of laten we het over ons heen komen. Dit boekje wil ons er bij bepalen dat een kerkdienst een verbazingwekkend gebeuren is. Wellicht hebben wij dat gevoel er niet bij. Of is dat bij jou anders? Heb jij in de kerkdienst ontdekt dat het hier gaat over wezenlijk zaken? Dit boekje is geschreven om bij de lezer het verlangen op te wekken om daar te zijn waar onze God ons wil ontmoeten. De werkplaats van de Heilige Geest. De samenkomsten op zondag zijn van wezenlijk belang om tot het geloof te komen én om te blijven bij het geloof. Hoe is dit boekje opgebouwd? In twee hoofddelen Deel I: Samenkomst – het karakter van de kerkdienst Deel II: Samenhang – de elementen van de liturgie Beseffen we nog wel dat we in de kerk naderen voor Gods Aangezicht? Op deze vragen gaat de schrijver in het eerste deel in. De volgende aspecten komen naar voren: God daalt af tot mensen, in de Naam van Christus bijeen, een kerkdienst als gesprek, de indrukken die we opdoen, hoe gebeden wordt, bepaalt wat we geloven, Liturgie en theologie en liturgie en drempelvrees. In deel 2 wordt de samenhang aangegeven tussen de verschillende element van de liturgie. In het bijzonder hoe de elementen een plaats krijgen in de gereformeerde kerk. Achtereenvolgens komen de afzonderlijke onderdelen aan de orde: welkom, votum en groet. De Bijbel gaat open, het lezen van het Woord, de lezing van de Tien Geboden en het gebed om de opening van het Woord. De stem van de goede Herder: prediking en sacrament is een volgend facet. Waarom staat bij ons de prediking centraal? Wat is eigenlijk een preek? Praktische aanwijzingen De schrijver geeft enkele praktische aanwijzingen: bid de hele wee door of de Heere de voorganger wil gebruiken om Zijn stem in jouw leven te laten zijn. Train in het houden van ‘stille tijd’. God kan verrassende werken, maar Hij bindt ons aan de middelen. Bereid je voor op het Bijbelgedeelte dat al van te voren wordt aangekondigd of de zondag van de Catechismus, die de komende zondag aan de beurt is. Deze aanwijzingen zijn niet bedoeld als een weg naar succes, maar de Heere spreekt door Zijn Woord en wij zijn Hem antwoord verschuldigd. Ook de zichtbare prediking, Doop en Avondmaal worden uitgelegd en na aan het hart gelegd. Het samen bidden, samen zingen wordt niet vergeten en dr. Kater geeft ook antwoord op de vraag waarom we in de kerk zingen. De zegen aan het eind van de dienst Tot slot verlaat de gemeente onder zegende handen de dienst. Hetzij de Aäronitische zegen of de Nieuwtestamentische zegen. De Heere Christus breidt bij Zijn Hemelvaart Zijn handen zegenend uit over Zijn Kerk en de hele wereld. Denk aan Lukas 24: 50 – 51: ‘En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel.’ Wat was het laatste wat de discipelen van de Heere Jezus zagen? Zijn doorboorde handen. En wat lezen we in het vervolg? Zij aanbaden Hem en gingen met grote blijdschap naar Jeruzalem. Gods zegen werkt wat uit. Hij spreekt nooit loze woorden. Wel is waar ze vragen om ontvangen te worden in het geloof. Die lege hand wordt vervuld met wat de Heere geeft: genade en vrede. Dat is mogen leven in het licht van Zijn aangezicht. ‘Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij U van eeuwigheid’! Het laatste hoofdstukje gaat over de liturgie in het dagelijks leven. De schrijver bedoelt dat we dagelijks bezig moeten zijn met de dienst aan God, onze naaste en de schepping. Het vormt één geheel. Wat wil de orde van dienst op zondag ons leren? Ons vormen tot een orde van dienst voor al de dagen van ons leven. ‘Ik zal in de dageraad ontwaken, en met gezang mijn God genaken (Psalm 108:1 berijmd). Een literatuur opgave geeft ons de mogelijkheid om verder te lezen en te bestuderen. Als slot een citaat de op de cover staat: Dit boekje wil voorkomen dat je een kerkdienst ziet als het afdraaien van een bepaald programma. Liever nog: dat je een kerkdienst (weer) als iets indrukwekkends gaat beleven. Voor jong en oud een boek om aan te schaffen, te lezen en te herlezen en bovenal om er lessen uit te trekken voor de zondag en voor alle dagen van ons leven. Van harte aanbevolen!

Een samenkomst om naar te...

dr. M.J. Kater
vanaf 799