• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gedenkstenen

Gedenkstenen bevat ruim veertig persoonlijke herinneringen aan wonderlijke ontmoetingen en uitreddingen tijdens het werk voor Stichting Schreeuw om Leven. De auteur was samen met zijn vrouw zestien jaar lang betrokken bij Stichting Schreeuw om Leven. Eerst als vrijwilliger, later als directeur.

Met lood in de schoenen stapte Kees van Helden als woordvoerder van Stichting Schreeuw om Leven de radiostudio binnen. Het gesprek was vijandig en de haat tegen het Evangelie was voelbaar. Toen hij vertrok, kwam een medewerker naar hem toe. "Hier heb ik jaren om gebeden: dat er eens iemand komt die het Evangelie vertelt in dit programma!" Zomaar een van de herinneringen die de auteur ophaalt in dit boekje. Gedenkstenen oprichten: dat is zijn doel. Opdat we de grote daden niet vergeten. Opdat we erdoor bemoedigd zullen worden. En opdat God alleen de eer zal ontvangen. Het is ook niet verwonderlijk dat dit kleine, handzame boekje inzet met Psalm 78:7: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten.’
Een greep uit de titels van deze gedenkstenen: het Darwinjaar, telefoonterreur, Magazine Leef, huishoudbeurs, huisartsenmailing, klachten, hulpverleningsbus, Reclame Code Commissie, abortuspil gestopt, mars voor het leven, liefde geproefd.
Ds. C. Sonnevelt schreef een voorwoord. Een enkele passage uit dit voorwoord volgt in deze bespreking: "Kees van Helden heeft zich, samen met zijn vrouw Anne-Mieke, van harte mogen inzetten voor het ongeboren leven, voor moeders in nood en voor jongeren die vastgelopen zijn op moreel gebied. Zestien jaar lang was hij betrokken bij de Stichting Schreeuw om Leven, een groot deel daarvan als directeur. Op 1 mei 2021 eindigde die periode, maar wat bleef was de herinnering aan gebeurtenissen waarin Gods leiding werd ervaren. Nu eens werden wegen gebaand wanneer er felle tegenstand was; dan weer kwam er uitkomst wanneer rekeningen moesten worden betaald, terwijl er geen geld was. Ontroerend zijn vooral de getuigenissen van zwangere vrouwen die, ondank zware druk, ervoor kozen hun kindje te houden en daarbij de hulp kregen die nodig was.
"Wie begint te lezen in dit boekje, kan niet meer stoppen. En wie het na de laatste bladzij neerlegt, voelt de liefde nog natrillen van een man die op een gedreven wijze dit mooie werk heeft mogen doen. Gedreven door de liefde van Christus. Geraakt door de nood van kwetsbare medemensen. Zoekend naar wegen om dienstbaar te zijn. Bekwaam en toch bescheiden. Met vallen en opstaan, maar in afhankelijkheid van de Heere. Dwars door alles heen mocht aan het ongeboren kindje een stem gegeven worden. Nee, het is niet altijd gemakkelijk voor Kees en Anne-Mieke geweest; we weten dat van nabij. Maar als ze in dit boekje terugblikken op deze bijzondere periode in hun leven, doen ze dat met dankbaarheid. Zonder wrok, maar in verwondering."

 

Aanleiding
Kees en Anne-Mieke van Helden zijn bij elkaar 16 jaar betrokken geweest bij het werk van Schreeuw om Leven. Een stem zijn voor het ongeboren leven dat zelf nog geen stem heeft. Begin mei 2021 hadden zij een gesprek met goede vrienden over de achterliggende jaren en haalden ze samen allerlei gebeurtenissen op die hen diep hadden geraakt. "Momenten waarop we Gods leiding mochten ervaren en proeven. De suggestie werd gedaan om een aantal ervaringen op papier te zetten. Om zo anderen te bemoedigen en onszelf er steeds weer aan te herinneren dat God regeert, dat Hij alles in de hand heeft en dat Hij weet wat Hij doet. Als je dan aan het schrijven bent, komt het ene na het andere weer voor ogen. Zo ontstond als het ware vanzelf deze uitgave over Gods leiding en Zijn wonderen tijdens de periode dat we samen betrokken waren bij Schreeuw om Leven."


Telefoonterreur
Nog een citaat uit een van de 'gedenkstenen':
"Met het verspreiden van de folder op maandag, begon ook de telefoon te rinkelen. De initiatiefnemers van de tegenactie hadden namelijk ook ons privénummer vermeld. Vele journalisten wisten ons hierdoor te vinden. Anne-Mieke fungeerde als secretaresse en maakte de afspraken met de journalisten. De telefoon ging onafgebroken. Naast de journalisten belden ook mensen op die het niet met ons eens waren. Dit waren niet altijd fijne gesprekken, maar ook die mensen stond Anne-Mieke te woord. De negatieve telefoontjes namen toe; er zaten zelfs doodsbedreigingen bij. In het begin van de middag belde Anne-Mieke mij huilend op. ‘Dit moet stoppen', zei ze. ‘Kun je iemand bellen die dit in het gebed brengt voor ons?’ Ik belde Bert Dorenbos op en vroeg hem om gebed. Vervolgens heeft Bert Dorenbos aan zijn achterban de nood van de telefoonterreur verteld en menigeen bracht de nood in het gebed bij de Heere. De hele verdere middag kwam er geen enkel telefoontje meer binnen."


Nawoord
"De nood op het gebied van relaties en seksualiteit is zeer groot en brengt veel ellende met zich mee. Schaamte zorgt er vaak voor dat het onderwerp moeilijk bespreekbaar is. Ouders, opvoeders en ook ambtsdragers worstelen nogal eens met dit thema. De wereld waarin wij samen met onze jongeren leven, is complex. Jongeren leven vaak in meerdere werelden tegelijk. De wereld van thuis, van school, van de kerk, van de sociale media en van de vriendengroep. Jongeren kunnen echter heel snel schakelen van de ene wereld naar de andere. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Anne-Mieke en ik willen ons, met Gods hulp, hiervoor blijven inzetten door middel van gastlessen en spreekbeurten. Voor ouders, ouderavonden, gemeenteavonden, op scholen, voor studentenverenigingen, enz. En zo de liefde uitdragen die de Heere in ons hart heeft gelegd."
"Het is ons gebed dat deze uitgave u en jou heeft bemoedigd! We geloven in een levende God, Die bemoeienissen heeft met u en met jou. Hem zij alle eer!"
 

Gedenkstenen

Kees van Helden
vanaf 999