• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gerechtigheid verhoogt een volk

‘In deze gedegen studie, goed leesbaar en zeer leerzaam, legt de SGP verantwoording af van haar visie op Bijbels genormeerde politiek in de huidige democratische rechtsstaat.
De situatie anno 2016 vraagt om een duidelijke visie t.a.v. de vrijheden en beperkingen die deze democratische rechtsstaat biedt . In deze studie vindt een nadere doordenking aan van diverse actuele vragen en dilemma’s die niet uit de weg kunnen en mogen worden gegaan. (-) Deze doordenking is mede bedoeld als ondersteuning voor raadsleden en bestuurders.(-) Voor de synthese, conclusies en aanbevelingen in hfd.23 berust de eindverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur van de SGP’ (12). Gewetens- en geloofsvrijheid. Hoe geeft de overheid in de visie van de SGP invulling aan artikel 36 van de NGB, waar staat dat de overheid de kerkdienst zal beschermen, de Evangelieverkondiging zal bevorderen en onware godsdienst en afgoderij zal tegengaan? (18). Opbouw van de studie: Er zijn drie afzonderlijke deelstudies: Deel 1.een staatsrechtelijke, o.a. Juridische ruimte voor een exclusieve waarheid (De Blois); Deel 2.een historische o.a.: Theocratie en tolerantie in de Republiek: een evaluatie (Bisschop); Deel 3.een bijbels-theologische o.a.: Gods Koningsschap in het OT ( P. de Niet en dr. T.M. Hofman); Gezag van God en mensen in het OT ‘(P.de Niet en dr. T.M. Hofman); ‘Geen aarde macht begeren wij.’(dr. M.J. Kater). Hfd.23: Algemene uitleiding: Synthese, conclusies en aanbevelingen . Acht onderdelen, bij onderdeel één of meer conclusies en één of meer aanbevelingen. Totaal 16 conclusies en a t/m aanbevelingen. Voorbeeld: Zelfstandigheid van kerk en staat: conclusie (9 Zelfstandigheid van de kerk en de staat is een belangrijk uitgangspunt; 10. Taken van de kerk en de staat zijn onderscheiden; 11. De term theocratie schept meer verwarring dan helderheid). De term theocratie wordt vaak opgevat als alternatief voor democratie. De term schept meer verwarring dan helderheid. In dit verband heeft de omschrijving ’Bijbels genormeerde politiek’ de voorkeur (245). Aanbevelingen( g. Maak kenbaar dat de SGP voor een institutionele scheiding van kerk en staat is; h. Citeer vrijmoedig Bijbelwoorden die passen in de context en bij het politieke vraagstuk (244/245)). We bevelen deze studie van harte aan voor persoonlijke toerusting zodat je goed weet waar het om gaat, in de discussie op de kiesvereniging, in de raadsfractie, provinciale staten en landelijk in 1e en 2r Kamer. SGP-ers/stemmers zijn betrokken, betrouwbare staatsburgers, bewogen met het lot van de medeburgers, omdat de liefde van Christus dringt!

Gerechtigheid verhoogt ee...

drs. J.A. Schip...+
vanaf 1399