• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gerechtigheid verhoogt een volk

Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat

Auteur(s): drs. J.A. Schippers (red.)
Pagina's: 269

Hoe krijgt christelijke politiek vorm en inhoud in een samenleving waarvan het christelijk karakter verbleekt en waarin de kerk naar de marge is geschoven? Godsdienst doet er niet meer toe. Zeker niet in de politiek, omdat in religie een bedreiging voor de democratie wordt gezien. In dit boek legt de SGP verantwoording af van haar visie op Bijbels genormeerde politiek in de huidige democratische rechtsstaat. Hierbij steunt zij op denkwerk uit het verleden, maar ziet tevens onder ogen dat de situatie anno 2016 vraagt om een duidelijke houding ten aanzien van de vrijheden en beperkingen die de democratische rechtsstaat biedt.

De diepste drijfveer van de SGP blijft het bevorderen van de Bijbelse gerechtigheid als grondnorm voor het overheidsoptreden in het publieke domein. Dit betrouwbare anker heeft iedere overheid nodig, wil zij niet vervallen tot willekeur of geloofsdwang. Bijbelse gerechtigheid versterkt de duurzaamheid en veerkracht van de democratische rechtsstaat. Christenen hebben de opdracht om goede staatsburgers te zijn, voor de overheid te bidden en voor recht en waarheid op te komen. In daden en zo nodig met woorden, zodat de samenleving floreert naar Gods bedoeling.

Deze publicatie bevat bijdragen van onafhankelijke vakwetenschappers en deskundige partijleden. Het slothoofdstuk verwoordt de visie van de partij. Hierin wordt een kader aangereikt waarbinnen afwegingen kunnen plaatsvinden van concrete vraagstukken.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

‘In deze gedegen studie, goed leesbaar en zeer leerzaam, legt de SGP verantwoording af van haar visie op Bijbels genormeerde politiek in de huidige democratische rechtsstaat. + lees meer


Drs. I.A. Kole in Reformatorische Omroep op 15-07-2016

Niet iedereen vindt dat geloven en landspolitiek samengaan. Toch bestaan er maar liefst drie ‘christelijke’ politieke partijen in Nederland. Elk met hun eigen verhaal. De Staatkundig Gereformeerde Par... + lees meer


Marco van Putten in Uitdaging op 16-05-2017

Ook interessant