• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gerechtigheid verhoogt een volk

Niet iedereen vindt dat geloven en landspolitiek samengaan. Toch bestaan er maar liefst drie ‘christelijke’ politieke partijen in Nederland. Elk met hun eigen verhaal. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) onderscheidt zich door een theocratisch beginsel.
Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, heeft in een nieuw boek 18 verschillende auteurs gevraagd de SGP visie uit te werken. Het toont de doordenking van waar ze voor staat, hoe ze theocratie rechtvaardigt en hoe ze daaraan vorm wil geven in de 21ste eeuw. Wat is die SGP visie?

Kennismaking met de SGP
Sinds de oprichting in 1918 onderscheidt de SGP zich door nationalistische politiek na te streven gebaseerd op de reformatorische geschiedenis en bevindelijk-gereformeerde theologie. God, Oranje en Nederland. Ze hielp de afgelopen jaren de minderheidskabinetten van premier Rutte geregeld aan een meerderheid; de gedoogconstructie. Zo ontstond onverwacht ruimte voor de politiek van deze micropartij.

Logische uiteenzetting
Na een inleidend hoofdstuk wordt de SGP visie vanuit drie aspecten – staatsrechtelijk, historisch en Bijbels-theologisch – verklaard. Elk aspect leidt Schippers in gevolgd door de essays waarin specialisten een bijdrage geven. Korte auteur beschrijvingen, voetnoten en een woordenlijst geven achtergrondinformatie. Elk thema wordt afgesloten met een reflectie waarin alle genoemde onderwerpen bij elkaar wordt gebracht om daaruit de SGP visie af te leiden. Schippers sluit het boek af met de synthese, conclusies en aanbevelingen.

Definitie Theocratie
De SGP worstelt met het concept Theocratie (Gods regeren). Vanuit hun oorsprong was dit een ongenoemd gegeven, maar werd later onderscheidend. De manifestatie van de Islam en hun theocratische streven deed de SGP Theocratie herformuleren tot ‘Bijbels genormeerde politiek’. Voor de SGP betekent dat: de overheid en de orthodox-gereformeerde ‘kerk’ zijn de enige twee van elkaar gescheiden ‘dienaren Gods’ in een land waardoor God regeert en die door Hem daartoe zijn ingesteld. Ze moeten alle inwoners rust, vrede en welvaart geven (artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis).

‘Gereformeerde’ politiek in de 21ste eeuw
De traditionele-christenheid ondergaat grote uitdagingen. Vooral nadat ze het eeuwenlang ‘voor het zeggen had’. In het boek wordt de worsteling duidelijk met de vraag hoe de reformatorische geschiedenis & theologie in de 21ste eeuw vormgegeven moet worden in een seculariserend land. Ze ziet Calvijns ad-hoc toepassing van Bijbelse ‘gerechtigheid’ en de democratische rechtsstaat tot op heden beste werkwijzen daarvoor. Toch wil ze dat de overheid de ‘gereformeerde’ identiteit van Nederland handhaaft en deze superieur aan andere religies of vormen van christenheid beschouwd.

Evaluatie
Dit is een toegankelijk, interessant boek ter kennismaking van de SGP visie. Het gaat in op rechtvaardigingsvragen over ‘christelijke’ politiek (Theocratie) en hoe zij dat ingericht wil zien. Hedendaagse uitdagingen en zelfkritiek worden niet gemeden. Toch blijft het vooral bij een theoretische doordenking met een tot de landsgrenzen beperkt blikveld. Concretisering ontbreekt. Jammer is dat een register en bepaalde begrippen, zoals conservatisme of republiek, in de woordenlijst ontbreken. Een aanrader voor geïnteresseerden in christelijke politiek.

Gerechtigheid verhoogt ee...

drs. J.A. Schip...+
vanaf 1399