• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Het genadeleven

Dit boek is deel 2 in de serie ‘Theologische werken van Samuel Rutherford’. Eerde verscheen in deze serie ‘Beproeving en overwinning van het geloof’. Vertaling: Ruth Pieterman. Rutherford leefde van 1600-1661. In 1659 verscheen het boek ‘Influences of the life of grace.’ Het is een van de meest gerijpte werken van Rutherford. De Nederlandse titel luidt: ‘Het genadeleven.’
Het boek is geen verhandeling over een Bijbelgedeelte, maar, zoals de ondertitel aangeeft, een uitvoerig werk over ‘de wijze, manier en middelen om geestelijke gezindheden en levendmakende invloeden van Christus de Opstanding en het Leven, te ontvangen en te benutten.’ Het werk van Rutherford heeft een praktische spits en een Christocentrische insteek, waarbij Christus de Fontein is waar alles uit voortkomt. We stemmen in met wat in het voorwoord staat: we hopen dat de lezing en overdenking van dit boek mag bijdragen aan de verdieping van het geloofsleven van Gods kinderen en het vinden van Jezus Christus als Zaligmaker door verloren zondaren. Tot slot een klein citaat van blz. 87 “Hoewel wij niet kunnen bidden, behalve wanneer en zoals de Geest ons beweegt, volgt daaruit niet dat wij ontslagen zijn van onze verplichting om te bidden.”

Het genadeleven

Samuel Rutherfo...+
vanaf 3995