• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Het huwelijk, een paradijsbloem

Keurig verzorgde uitgave! Goed leesbaar en heel leerzaam. De uitwerking per hoofdstuk door veel praktische vragen te stellen, en van antwoorden te voorzien, maakt het zeer toegankelijk en voel je je aangesproken.
De auteur is predikant sinds 2009 predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Sinds 2014 is hij verbonden aan de gemeente te Pretoria. Het formulier is behandeld tijdens gemeenteavonden. Niet alleen geschikt ter voorbereiding op het huwelijk , ook voor (jarenlang) gehuwden. Aan elk hoofdstuk zijn vragen toegevoegd voor onderling gesprek.
INHOUD:
Het ontstaan van het huwelijks formulier.
Hfd. 2 t/m 14: Het onderwijzende deel van het huwelijksformulier.
Hfd.15 t/m 22: Het handelende deel van het huwelijksformulier.
Geraadpleegde literatuur.
Formulier om den huwelijken staat voor de gemeente van Christus te bevestigen.
IK geef enkele voorbeelden: ‘Geestelijke kennis bijbrengen’: ‘De Heere vraagt van ons dat we daarover spreken met onze kinderen. Misschien zegt u ‘Ik vind het zo moeilik om te spreken. Toch kunt u in uw stil zijn veel meer uitstralen dan mensen die altijd maar praten. Eén van de kerkvaders zegt: ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden en daden. ‘Dat geldt ook hier’(89).
‘De vrouw dient haar man te eren om wie hij is. Mannen, daaraan is onlosmakelijk verbonden dat, als u niet op de juiste wijze onderwijst, troost en beschermt, het voor uw vrouw moeilijk wordt om u te kunnen eren’(143).
‘Veracht dus grote gezinnen niet! Maar als ik dit zeg, haast ik me ook weer te zeggen dat we nooit als doel mogen hebben een zo groot mogelijk gezin te hebben. Nee, dat mag het doel niet zijn. Wat moet het doel wél zijn? De kinderen die u gekregen hebt, op te voeden tot Gods eer en tot hun zaligheid’(71).
We bevelen deze uitgave van harte aan, omdat het meteen praktisch gemaakt wordt. Je voelt je als lezer serieus genomen. Er wordt meegedacht en richting gegeven.

Het huwelijk, een paradij...

ds. J.A. Westst...+
vanaf 1499