• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

In bange dagen

Een rijk boek met bijbels-praktisch geestelijk onderwijs. Voor persoonlijk gebruik en voor gesprekken in de kerkenraden met het oog op huisbezoek, en pastorale gesprekken!
De auteur is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarium aan de VU Amsterdam. In deze uigave gaat om het pastorale wenken bij angst en twijfel door attent te maken op de bijbelse weg, uitweg. In hfd. 1 worden verschillende aspecten van angst en twijfel besproken. Die komen in het vervolg van het boek uitvoerig aan de orde; ‘In bange dagen….’In de dag mijner benauwdheid roep ik U aan… Ook in die zin keert de Heere het kwade ten beste’(14); In hfd. 2 wordt het thema ‘angst en twijfel’ in relatie tot het geestelijke leven behandeld. ‘De mens die Heere God vaarwel zegt, slaat de schrik om het hart. En dat terwijl er in plaats van vrees voordien volkomen vrede leefde in zijn hart’(16); In hfd. 3 t/m 7 wordt in het leven van vijf bijbelse gestalten aangegeven hoe angst en vrees een bijzondere plaats hebben gehad, resp. in het leven van : Manasse – vrezen als vijand: ‘God laat een mens soms vrezen, om hem te laten vinden (Jona)’(27); God laat zich verbidden: ‘Çalvijn zegt dat God daarmee toont nooit doof te zijn voor de beden der gelovigen, al stelt Hij ze lange tijd uit (29); Heman – Vreze in verdrukking; de discipelen – vrezen in de storm: ‘Ze vrezen zo zeer, dat het de perken te buiten gaat. Ze zijn zo ‘vreesachtig’ dat het hun hartelijke vertrouwen op Christus in de weg staat’ (44); Johannes – Vrezen en vertroost; Jezus – vrezen en verlaten: ‘Wat een troostrijke gedachte dan. Dat Gods kind nooit van God verlaten zal zijn. Zelfs niet als het zich verlaten voelt’(57); In hfd.8 en 9 wordt thema Angst in relatie gebracht tot wedergeboorte en bekering. ‘Met a Brakel hebben we te bedenken dat de Heilige Geest met mensen langs verschillende wegen gaat. Waarbij altijd sprake is van verslagenheid over de zonde, vrees vanwege de verdiende straf, het vluchten voor de zonde en het vluchten tot Jezus’(67); ‘Daar waar wij twijfelen aan de Heere, is sprake van zonde. (-) Iemand die nooit twijfelt, heeft zich wel ernstig af te vragen of hij wel geloof heeft. Dat betekent niet dat we de twijfel mogen verheffen tot een kenmerk van het levende geloof’(73); In hfd.10 Met al de heiligen: stemmen uit de geschiedenis van de kerk- Calvijn, Voetius en á Brakel. ‘Calvijn houdt staande dat het geloof in wezen de zekere gerustheid in God geeft. Die zekerheid is wel een bestreden zekerheid’(81) ; Voetius ‘heeft zich veel bezig gehouden met ‘geestelijke verlating: een innerlijk kruis of geestelijke aanvechting waardoor de christen de vreugde n God mist’(83). In hfd. 11: Pastorale wenken. Voetius: ‘Hij zal daarin maat houden en uitkomst geven, want in de verlating verlaat Hij ons niet’(95). Een rijk boek met bijbels-praktisch geestelijk onderwijs. Voor persoonlijk gebruik en voor gesprekken in de kerkenraden met het oog op huisbezoek, en pastorale gesprekken! Van harte aanbevolen.

In bange dagen; E-Book

dr. P.C. Hoek
vanaf 749