• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Levenswijs

Het kan een vraag zijn bij het Bijbellezen: lezen we een heel hoofdstuk, onafhankelijk van lengte en moeilijkheidsgraad, of lezen we enkele verzen met daarbij een kort verklaring?

Wie het Bijbelboek Prediker ter hand neemt, leest diepzinnige gedachten en wie een heel hoofdstuk gelezen heeft, is wellicht al vergeten wat in de eerste verzen is gezegd. Wie zich beperkt tot het lezen van enkele verzen en daarbij een verklaring wil gebruiken, wordt op zijn wenken bediend. Ds. A.T. Vergunst (GG) heeft een handzaam boekje geschreven waarin hij het boek Prediker vers voor vers in een begrijpelijke stijl uitlegt.

Vier belangrijke zaken worden door Salomo in zijn boek genoemd: het leven van ons als mensen onder de zon, de constatering dat veel ijdelheid is, de grote gave die God aan mensen geeft en de noodzaak van het vrezen van de Heere. In het boek Prediker lezen we ook dat Salomo ons bemoedigt en ons voorhoudt dat we van het goede dat God geeft, mogen genieten. Daarbij moet ieder wel bedenken dat we eens rekenschap moeten afleggen hoe we genoten hebben en wat we met Gods gaven gedaan hebben (pag. 189).

Ds. Vergunst is in zijn verklaring heel praktisch. Hij probeert steeds weer een concrete toespitsing te maken naar ieders leven. Voor het lezen van dit boekje is geen grote hoeveelheid kennis van de Bijbel of dogmatiek nodig. Daarin ligt ook mede de kracht van deze pennenvrucht.

De schrijver geeft aan dat alle gebeurtenissen liggen onder de voorzienigheid van God. Zo schrijft hij naar aanleiding van Prediker 3:14: ‘Gods soevereiniteit is een onbeweeglijke rots. We kunnen deze rots niet verplaatsen of veranderen, maar de enige manier om er troost in te vinden, is door erop te leunen en te rusten’ (pag. 59).

 

Levenswijs

ds. A.T. Vergun...+
vanaf 1099