• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Licht in de vuurtoren

‘Christenen hebben de roeping om midden in de wereld te staan en toch te leven met en uit het Woord van God. Hoe doe je dat? Dit boek biedt toerusting en houdt een spiegel voor met de kernvraag of zij echt licht verspreiden in de wereld. 'Christenen hebben de roeping om midden in de wereld te staan en toch te leven met en uit het Woord van God. Hoe doe je dat? Dit boek biedt toerusting en houdt een spiegel voor met de kernvraag of zij echt licht verspreiden in de wereld.
Achterin de uitgave geeft de schrijver aan in: Ter verantwoording, welke artikelen o.a. uit het RD en lezingen hij gebruikt heeft om deze uitgave vorm en inhoud te geven. 1. In de Inleiding: Liefde die de angst overwint, geeft Van den Belt een duiding van de positie van orthodox-protestantse christenen in de seculiere samenleving: ’De gereformeerde gezindte is behoorlijk verlamd. De symptomen van die verlamming zijn: conflictmijdend gedrag, innerlijke onzekerheid, belabberde communicatie en een obsessieve aandacht voor interne aangelegenheden. Is het vreemd dat de wereld wel een monument ziet, maar geen licht?( pag. 15). ‘Vreemdelingschap is geen kwestie van wereldmijding. Dat gaat toch niet gelukken. (-) Vreemdelingschap vloeit voort uit de oriëntatie op een andere wereld, een beter Vaderland’(21); Dan volgen er vijf hoofdstukken/thema’s: 2. Het algemene is bijzonder - De duiding van de cultuur vanuit de algemene genade van God; ‘Het contact met wereld mag niet worden verbroken. Wereldmijding uitgelegd als isolement is een teken van angst en innerlijke zwakte.(-) Wereldmijding is de houding van een pelgrim die, soms genietend van het goede dat hij mag ontmoeten, toch het reisdoel voor ogen houdt en geen rust heeft tot hij veilig thuiskomt’(pag. 35/36); 3. Hermeneutiek – de hermeneutische regels om de Bijbel uit te leggen; Schrift met Schrift vergelijken en teksten niet uit verband rukken (37). Hermeneutiek in de praktijk wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de volgende voorbeelden: Het bijbelse spreken over de slavernij, over de eindtijd ( Profetische Bijbeluitleg is het eeuwige Woord van God op de tijd betrekken en de tijd vanuit het Woord doorlichten. Dat is iets anders dan een spoorboekje voor de eindtijd opzetten’,(pag. 48) en de ethiek van de Bergrede ..,maar het heil van je ziel heeft juist alles te maken met de inhoud van je portemonnee, pag. 52); 4. Ik geloof in de Heilige Geest – het werk van de Heilige Geest; ‘Misschien zijn bijzondere Geestesgaven niet beperkt tot de eerste christenen, maar vooral bedoeld voor een zendingssituatie. Dan is de hernieuwde belangstelling voor de gaven van de Geest vooral een teken dat Nederland een zendingsveld geworden is’( pag. 79); 5. Het ene volk van God – de kerk in relatie tot Israël; ‘De sleutel voor de eenheid van de kerken ligt misschien wel in het aanschuiven van de oudste zoon aan het feestmaal van zijn verloren en teruggekeerde broer’(pag. 103); 6. Theocratische politiek – het spanningsveld tussen een theocratisch ideaal en een seculiere context. ‘Christenen kiezen (-) niet voor een kopie van een vervlogen ideaal, maar voor de belijdenis dat God ook in de 21ste eeuw regeert en recht heeft op de erkenning in het publieke domein’( pag. 122). Van harte aanbevolen voor persoonlijke bezinning en in groepen.

Licht in de vuurtoren; E-...

dr. H. van den...+
vanaf 749