• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Met Christus opgewekt

Met Christus opgewekt, door dr. W. van Vlastuin, is verschenen bij de Banier onder ISBN nummer 9.789.462.785.694 en kost € 9,95.
Deze uitgave is o.a. ontstaan uit de prekenserie, die de auteur heeft gehouden na Pasen en voor de zomer van 2015 met als tekst Kolossenzen 3:1: ‘Indien u dan met Christus bent opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand van God’. We moeten geen letterlijke weergave verwachten van de gehouden prekenserie, want dr. Van Vlastuin heeft ook andere facetten van de Bijbelse boodschap naar voren laten komen. De test uit Kolossenzen vormt wel een venster om naar de kern van de Bijbelse boodschap te kijken. Wat is de bedoeling van de schrijver met deze uitgave? Vanuit het heilsfeit van de opstanding van Christus de kernen van het christelijk geloof te laten oplichten. Hij raadt aan om door meditatie zich te oefenen in de kernen van het christelijk geloof. Om zo ons te wapenen tegen de ontwikkelingen in de wereld van de moderne media, in het bijzonder tegen internet. Hij wijst er ook op, dat onze wereld er niet veiliger op wordt en dat we met elkaar bezig zijn de aarde uit te putten en onszelf te vergiftigen. Hij gaat ook niet voorbij aan de economische crisis, gevoelens van onzekerheid op kerkelijk en geestelijk gebied en de snelle afval van het christelijk geloof. Bij alle discussie op diverse terreinen is het nodig om ons te concentreren op kernboodschap van het christelijk geloof. Welke kernen zij volkomen zeker? Onze tijd ( de 21e eeuw) is niet bepalend voor het christelijk geloof, maar moet boven de tijd verheven zijn. Uitgangspunt moet zijn de doordenking van het christelijk geloof vanuit de opstanding van Christus. Aan de inhoudsopgave is duidelijk te zien wat Van Vlastuin met deze uitgave beoogd. Christus is opgestaan, Christus’ opstanding verkondigt het kruis, een venster buiten de wereld, Christus op Mohammed? Met Christus opgewekt, vergeving van zonden in Jezus’ Naam (belijdenis van schuld en verwachting), Heil in Christus ( wijsheid, vernieuwing, zachtmoedigheid, gemeenschap met de drie personen), de huiveringwekkende keerzijde, leven in de dood, is het leven voor mij? Deel aan de triomf, waarom klinkt er een vernieuwing? Waar is boven? De vermaning, zoeken, de gekroonde Jezus zien, burgers van de hemel, tussen schepping en herschepping, naar de wederkomst, de grote doorbraak en God alles in allen. Uit het hoofdstuk God alles in allen het volgende citaat: … Als God alles is, zijn wij dan niets? Kan dat wel? Wordt dan de mens niet weggedrukt? God is alles in allen. Het ‘in allen’ geeft aan dat Gods schepselen niet worden weggedrukt. Hier doet het heerlijke geheim voor dat het alles van God he geluk voor een mensenhart is. Zolang God niet alles is, zijn wij niet gelukkig. Alleen in god komen de behoeften van ons hart tot vervulling’.

Met Christus opgewekt

Prof. dr. W. va...+
vanaf 749