• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Met Christus opgewekt

Het christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst

Auteur(s): Prof. dr. W. van Vlastuin

De opstanding van Christus is het centrale heilsfeit in de prediking van de apostelen. De auteur belicht in dit boek(je) wat het christelijke leven in het licht van Christus' opstanding betekent. Zo gaat hij in op de vraag waarom de opstanding een revolutie in het denken van de apostelen betekende. In dit verband onderzoekt hij ook de geloofwaardigheid van de opstanding en hij vraagt zich af wat het betekent voor onze visie op de wereld en de wetenschap als de opstanding van Christus geen product is van de omstandigheden. Vooral gaat het in dit werk om het geheim dat gelovigen 'met Christus' zijn opgewekt. In dit kader komt niet alleen de vraag aan de orde of Christus voor ons is opgewekt, maar ook hoe het opstandingsleven functioneert en wat de vrucht ervan is. Christus' opstanding blijkt ook nauw verbonden te zijn met het zoeken van de dingen die boven zijn. Waar is boven eigenlijk? Wat is dat en hoe verhoudt zich dat tot de roeping van christenen op deze aarde? Vanuit de opstanding van Christus valt er ook licht over de zin van de geschiedenis en kan er iets worden gezegd over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kortom, deze uitwerking van het heilsfeit van de opstanding is bedoeld om hoofd en hart te voeden.

Prof. dr. W. van Vlastuin is universitair docent systematische theologie vanwege het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Met Christus opgewekt, door dr. W. van Vlastuin, is verschenen bij de Banier onder ISBN nummer 9.789.462.785.694 en kost € 9,95. + lees meer


B.S. van Groningen in Eilanden Nieuws op 03-08-2016

Het christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst, + lees meer


Redactie boeken in De Hervormde Vrouw op 06-02-2020

De auteur is universitair docent systematische theologie vanwege het Hersteld Seminarie aan de VU. Het boekje is de uitwerking van een aantal preken die de auteur heeft gehouden over Kolossenzen 3... + lees meer


Bewaar het Pand in Bewaar het Pand op 18-04-2017

Ook interessant