• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Reset

Er zijn van die boeken die iedere ambtsdrager in ieder geval één keer gelezen zou moeten hebben. Reset van David Murray is zo'n boek. In zijn dagelijks leven als docent Oude Testament en praktische theologie en als voorganger binnen de Free Reformed Church in Grand-Rapids heeft Murray vaak meegemaakt hoe ambtsdragers te maken krijgen met overbelasting en burn-out.
Murray wil met dit boek duidelijk maken hoe het genadeleven betekenis heeft voor de manier waarop een christen in deze jachtige cultuur zijn plaats inneemt om zo overbelasting te voorkomen of juist na een periode van burn-out tot herstel te komen. Gezien zijn achtergrond richt hij zich in dit boek vooral op predikanten en ambtsdragers, maar het is net zo goed geschikt voor anderen. Gelijktijdig met het uitbrengen van dit boek heeft de uit¬geverij een studiehulp beschikbaar gesteld waardoor het boek zelfstandig, maar ook in kerkenraden of studiegroe¬pen gelezen kan worden. In het najaar van 2018 verschijnt de variant voor vrouwen, die qua indeling overeenkomt met Reset. Echtparen kunnen zo de boeken gelijktijdig en onder¬scheiden doorwerken. Mooi dat deze mogelijkheden er zijn. Zoals we van Murray’s andere boeken gewend zijn schrijft hij vlot, persoonlijk en met de nodige humor. Dat maakt dat zijn boek goed leesbaar is en een voorbeeld voor anderen kan zijn. Zoals een auto stuk kan gaan en naar de garage moet voor herstel, beschrijft hij in tien hoofdstukken de weg van overbelasting naar herstel. Ieder hoofdstuk is een afzonderlijke ‘werkplaats’ waar aan één onderdeel aandacht wordt gegeven. Door Bijbelse theologie te combineren met wetenschappelijke gegevens worden heldere aanwijzingen gegeven. Zo weet hij vanuit het Woord onder andere het belang van rust, goede voeding, regelmaat, identiteit, het aangeven van grenzen, mediagebruik, prioriteiten stellen en planning te bevestigen met andere gegevens. Hij doet dit op een knappe en aansprekende manier, waarbij theolo¬gie echt betrekking krijgt op de dagelijkse praktijk. Zijn er dan geen kanttekeningen bij dit boek te plaatsen? Zeker wel. Zo zal niet iedereen de soms wat populaire schrijfstijl van de auteur kunnen waarderen. Ook zal niet iedereen zich in de aangehaalde voorbeelden rondom mediagebruik kunnen herkennen. De wetenschappelijke onderbouwing van sommige adviezen komt in een aantal gevallen wat gezocht over, waarbij andere adviezen wel erg gedetailleerd zijn (over bijvoorbeeld het dag- en slaapritme of de inrichting van de werkruimte). Daarbij kan het boek ‘maakbaar’ overkomen, alsof het navolgen van deze advie¬zen overbelasting ten allen tijde voorkomt en in geval van overbelasting het volgen van de richtlijnen herstel altijd zeker is. Te weinig wordt er mijns inziens dan recht gedaan aan niet te beïnvloeden omgevingsfactoren zoals zorgen en ziekten in het gezin, de familie, het huwelijk of de kerk. Zijn pleidooi voor een eet- en slaaptheologie zullen som¬migen wat overdreven vinden. En bij de adviezen rondom medicijngebruik zullen psychologen wellicht hun wenk¬brauwen bedenkelijk ophalen. In die gevallen kun je goed merken dat het boek oorspronkelijk in een andere context dan de Nederlandse is geschreven. Dat zijn de momenten waarop je je afvraagt of Murray niet teveel op de stoel van de arts of psycholoog plaatsneemt. Er zijn dus best wat opmerkingen bij het boek te maken. Maar dit alles neemt niet weg dat het boek van Murray een goed leesbaar en belangrijk boek is en zeker in deze tijd, waarin allerlei seculiere zelfhulpboeken in de boekwinkels te vinden zijn, voorziet in een duidelijke behoefte. Het is dan ook van harte aanbevolen voor ambtsdragers én ge¬meenteleden die, op welke manier dan ook, hun plaats in een jachtige cultuur hebben in te nemen. Al is het maar om signalen bij zichzelf op te merken of zich in te kunnen leven in gebeurtenissen bij een ander.

Reset - voor mannen

David Murray
vanaf 1299