• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Sara en Hagar volgen

Op een treffende manier verwoordt Andrea van Hartingsveldt-Moree in het boekje ”Sara & Hagar volgen” herkenbare gevoelens en wisselende emoties die er zijn in het (turbulente) leven van vrouwen vandaag. Aansprekend is de manier waarop ze deze gevoelens vanuit Bijbelse voorbeelden een juiste plaats geeft.
Het handzame boekje bestaat uit elf Bijbelstudies die eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in de GezinsGids. De schrijfster studeerde pedagogiek en is huisvrouw en moeder. Eerder verscheen van haar hand ”Dagelijks volgen” waarin de vraag centraal staat: Wat zegt Gods Woord over de bedoeling van het leven van vrouwen? Samengevat stelt de schrijfster: ‘Het is nodig om prioriteiten te stellen: eerst het dienen van de Heere, vervolgens van je echtgenoot en kinderen als je die mag hebben, dan van je huis en de gemeente’. In het boekje ”Sara & Hagar volgen” wordt voorgehouden hoe het volgen van de Heere, door genade, van dag tot dag een plaats krijgt. De schrijfster gebruikt hierbij Bijbelse voorbeelden van vrouwen en onderwijs uit Gods Woord. Het doel van de schrijfster is dat vrouwen vandaag in de spiegel kijken of en hoe zij gehoorgeven aan zo’n dagelijks volgen. De link naar de actualiteit wordt regelmatig gelegd. Dat is erg goed. Het stimuleert om kritisch naar het vrouwbeeld van deze tijd te kijken en hoe dit je eigen beeld beïnvloedt. ‘God roept tot een leven van grootheid door nederig te zijn’. Wat haaks staat op de oproep voor de vrouw vandaag om groot en aanzienlijk te zijn door prestige en uiterlijk schoon, de touwtjes in eigen handen te hebben, doen wat je wilt en waar je zin in hebt en onafhankelijk te zijn. Als je niet oppast, word je door deze sfeer bedwelmd, waardoor het Bijbels beeld van een zachtmoedige en stille geest wordt verdoezeld. Andrea van Hartingsveldt schrijft: ‘Een zachtmoedige en stille geest is kostbaar in Gods oog, omdat zo’n geest de Geest van Christus is. In haar onderdanigheid is de vrouw een beeld van Hem’. Het is eerlijk en verrijkend om in deze spiegel naar jezelf te kijken. Aan de andere kant ook beschamend: Wie ben ik? Voor de Heere, voor mijn man als ik die mag hebben, voor de mensen om me heen. De schrijfster wikkelt hier geen doekjes om. Eerlijk laat ze Gods Woord spreken: ‘Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild’ (Jes. 30:15). Tegelijkertijd wijst ze erop hoe de vrouw van haar ik-gericht leven en eigen, zondige wil verlost kan worden door de Verlosser, de Heere Jezus Christus. Dat geeft echte levensvervulling en levensinhoud. Het boekje is een aanrader voor vrouwen vandaag. De vraag blijft over of ongetrouwde vrouwen zich in bepaalde voorbeelden herkennen, hoewel de diepere lessen hierin zeker ook voor hen van waarde zijn. De eenvoud van het boekje maakt het absoluut geen oppervlakkig geheel; de schrijfster kent de kunst om op een eenvoudige manier ook af te steken naar de diepte. De inhoud wordt laagdrempelig weergegeven door korte alinea’s en hoofdstukken. Per Bijbelstudie zijn er enkele vragen en te lezen Schriftgedeelten opgenomen om over na te denken. Dit alles is op een leuke manier vormgegeven. Het boekje is gemakkelijk ter hand te nemen voor een bezinnend rustmoment voor, na of tussen alle bedrijvigheid door. Ook deze tweede uitgave uit de serie ”Vrouw vandaag” wordt gekenmerkt door het praktische, eenvoudige en persoonlijk bezinnende element.

Sara en Hagar volgen (2)

Andrea van Hart...+
vanaf 699