• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Het was een goed initiatief om veel geschriften van ds. G. Boer in één bundel te verzamelen. Dr. ir. J. van der Graaf heeft dit keurig verzorgd en daarmee belangrijk werk verricht. Ds. Boer, jarenlang voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, was een bezielend profetisch prediker.
De titel van de bundel, ”Tijdbetrokken vreemdelingschap”, is treffend en tekent duidelijk de plaats van de bekende hervormde predikant (1913-1973). Met name de prekenserie over de Hebreeënbrief, die postuum is uitgegeven, maar ook de preek over de vreemdelingschap naar aanleiding van Psalm 119, getuigen van „tijdbetrokken vreemdelingschap.”

Tijdbetrokken vreemdeling...

ds. G. Boer
vanaf 4599