• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Verzameld werk van ds. G. Boer

Auteur(s): ds. G. Boer
Pagina's: 849

Ds. G. Boer (1913-1973) was een markant hervormd-gereformeerd predikant, die in de gemeenten die hij diende met zijn trinitarische en vaak als profetisch gekenmerkte prediking diepe sporen trok. Bovendien kreeg hij brede bekendheid tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969), vooral in de drie jaren dat hij daarvan voorzitter was.

Het eerste deel van deze uitgave bevat een selectie preken die Boer vrijwel alle zelf al aan het papier had toevertrouwd.
In het tweede deel zijn artikelen en publicaties over kerkelijke en theologische zaken thematisch gebundeld, waarvan zijn ‘gedachtewisseling’ met dr. H. Berkhof het meest bekend is.
Ds. Boer maakte ook deel uit van een commissie in de Hervormde Kerk, die in de jaren zestig de opdracht kreeg studie te maken van het toen aangevochten leerstuk van de verzoening. Alles wat in die commissie omging en wat hijzelf in publicaties en in een minderheidsnota hierover te berde bracht, is door hem in boekvorm bijeengebracht. Die uitgave treft men ook geheel in dit verzameld werk aan. De verzoening vormde ook het hart van zijn prediking.
In zowel zijn prediking als in zijn theologische arbeid was de Bijbelse vreemdelingschap een doorlopend thema. Maar vreemdelingschap was geen wereldvreemdheid. Boer stond met heel zijn arbeid midden in zijn tijd, ook midden in de geestelijke strijd die gaande was. Vandaar de titel van dit boek: Tijdbetrokken vreemdelingschap.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

In deze keurig uitgevoerde uitgave heeft Van der Graaf een verzameling van geschriften en artikelen van ds.G.Boer (1913-1973) samengesteld. Ds Boer heeft als hervormd-gereformeerd predikant veel beke... + lees meer


drs. I. A. Kole in Reformatorische Omroep op 06-02-2020

In het boek komen verschillende preken voor. Het viel mij bij het lezen van deze preken op hoezeer deze zijn gestempeld door de toepassing van het Woord. Je merkt dat ds. Boer zich voortdurend de vraa... + lees meer


prof. dr. W. van Vlastuin in Kerkblad HHK op 12-05-2016

Het was een goed initiatief om veel geschriften van ds. G. Boer in één bundel te verzamelen. Dr. ir. J. van der Graaf heeft dit keurig verzorgd en daarmee belangrijk werk verricht. Ds. Boer, jarenlang... + lees meer


Ds. P. Molenaar in Reformatorisch Dagblad op 19-08-2016

Ook interessant