• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tolerantie in balans

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP gaf de opdracht, stelde een studiebeurs ter beschikking om het woord tolerantie te bestuderen, met het doel duidelijkheid te verschaffen naar binnen en buiten over wat men kan verstaan onder tolerantie.
Inhoud:
1. Een terreinverkenning naar binnen en buiten.
‘Ten slotte zullen dus de contouren geschetst worden voor een staatkundig gereformeerde opvatting van tolerantie, die een samenleving ten dienste staat. Daarmee is het doel van deze studie bereikt’(38).
2. Tolerantie nader bekeken.
‘Het is nodig om duidelijk te maken dat doctrina en tolerantia (c.q. theocratie en tolerantie) geen elkaar uitsluitende begrippen zijn’(63).
3. De Bijbel – bron van intolerantie of tolerantie.
‘Tolerantie beoefenen staat in het kader van een leven in de Geest, zoals bijvoorbeeld Romeinen 12 dat duidt’(116).
4. Tolerantie in balans- een verantwoorde tolerantie in het publieke domein.
’De mythe van de neutraliteit van de seculiere staat dient ontmaskerd te worden. Onmiskenbaar hebben seculieren hun eigen levensbeschouwelijke overtuigingen en daarom kunnen ook zij niet neutraal staan tegenover andersdenkenden of gelovigen’(148).
5. Contouren van staatkundig gereformeerde tolerantie.
’De balans zal alleen gevonden worden als er sprake is van de drang van binnenuit om te verdragen kan worden, zonder dwang van buitenaf door een (al dan niet democratisch)collectief’ (171)
Deze studie is goed leesbaar en leerzaam voor de beoogde groep. Van harte aanbevolen.

Tolerantie in balans

dr. M.J. Kater
vanaf 1099