• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tolerantie in balans

Tussen drang en dwang van individu en collectief

Auteur(s): dr. M.J. Kater
Pagina's: 186

Lange tijd heeft het woord tolerantie binnen de gereformeerde gezindte geen positieve klank gehad. Nog altijd zijn er christenen die tolerantie verbinden met een toegeeflijkheid die tekort doet aan de Bijbelse principes van waarheid. Aan de andere kant is in onze samenleving een beperkte, liberale opvatting gaan domineren van wat onder tolerantie verstaan wordt. Dat heeft geleid tot een complete uitholling van dit begrip. Men zou dan in principe alle meningen als gelijkwaardig en even waar moeten zien.

In dit boek wordt daarom het woord tolerantie onder de loep genomen. Allereerst door een overzicht te geven van hoe men binnen de SGP-kring daarover gesproken heeft. Vervolgens door het woord zelf te overwegen. Het belangrijkste deel vormt de theologische bezinning op de vraag of tolerantie niet een begaanbare weg kan zijn of zelfs moet zijn voor christenen. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen die tezamen de contouren schetsen van een Bijbels genormeerde politiek waarbinnen tolerantie een legitieme plaats heeft. Deze publicatie beoogt een verantwoording te geven naar binnen en naar buiten.

Drang is een beweging van binnenuit. Is het goed als een christen tolerant wil zijn? Dwang suggereert iets dat van buitenaf wordt opgelegd, zoals wetgeving. Tolerantie staat onder spanning van deze twee aspecten. Wanneer we zoeken naar een balans, komt ook onze visie op de verhouding tussen individu en collectief ter sprake. Om op een gezonde manier te kunnen samenleven, is een ontspannen omgang met tolerantie nodig, die geworteld is in een christelijke, gereformeerde levensovertuiging. Gelijktijdig is een studie door mw. dr. A.A. Kluveld uitgevoerd naar de actualiteit van de Gewetensvrijheid.

Dr. M.J. Kater (1962) is als universitair hoofddocent praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Het onderzoek voor deze publicatie verrichtte hij in opdracht van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Kijk voor een interview met de auteur op:

https://cip.nl/cip+/64406-prof-dr-m-j-kater-waarom-christenen-niet-intolerant-en-arrogant-zijn/S0wEAlAJBnImPRobRRIfcRUUGQ

 

 

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP gaf de opdracht, stelde een studiebeurs ter beschikking om het woord tolerantie te bestuderen, met het doel duidelijkheid te verschaffen naar binnen en buit... + lees meer


I.A. Kole in Reformatorische Omroep op 06-02-2020

De SGP heeft een studie laten uitvoeren over het begrip tolerantie. Dat zou je opmerkelijk kunnen noemen. Want deze politieke partij staat bekend als een aanhanger van de theocratie. Velen denken dan... + lees meer


dr. H.A. Post in Confessioneel op 17-08-2017

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) beweegt zich in een rap tempo in de richting van een wezenlijk principiƫle, maar desalniettemin een echte politieke part|. De partij heeft jarenlang tot in... + lees meer


P. van de Breevaart in Protestant Nederlands op 16-11-2017

Ook interessant