• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tolerantie in balans

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) beweegt zich in een rap tempo in de richting van een wezenlijk principiële, maar desalniettemin een echte politieke part|. De partij heeft jarenlang tot in haar haarvaten geworsteld met het dilemma tussen getuigenis- of praktische politiek. De meest recente publicaties geven er blijk van dat de SGP allengs steeds duidelijker en ook zelfbewuster de positie van een politieke partij inneemt.
Dat bleek al door de presentatie van de fundamentele sÍudie Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat,van drs. J.A. Schippers (directeur van Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de SGP) en anderen. Weliswaar schrijft W. Beekers, directeur van de Groen van Prinstererstichting, wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie in een recensie in het blad Groen, het kwartaalblad van het Wl, 2017, nummer I over deze studie: Er is kort en goed niet zoveel veronderd aan de SGP-leuze:wel qewetensvrijheid, geen godsdienstvrijheid. Wat dat betref is het kloeke boek lood om oud ijzer. Het wordt tijd dat Weekers zich echt eens verdiept in de geschiedenis van de oudste politieke partij van Nederland. Dat hij de hiervoor aangehaalde 5GP-studie eens vergelijkt met eerdere publikaties. Bovendien: laat hij de artikelen in het blad ln het spoor eens lezen, dat uitgaat van de Stichting ter bevordering van de staatkundig-gereformeerde beginselen. De studies, waarover het in deze summiere recensie gaat, kunnen worden gezien als een vervolg op de eerste studie. De auteurs hebben voor het onderzoek ten behoeve en het schrijven van beide studies een studiebeurs ontvangen van de Guido de Brès-Stichting. Dr. M.J. Kater (1962, hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn) doet een diepteboring naar het begrip Tolerantie. Volgens Kater verwordt tolerantie maar al te vaak tot onverschilligheid, of slappe toegeeflijkheid. Maar tolerantíe is volgens Kater verdraagzaamheid ten opzichte van een manier van denken, die tegenstrijdig is aan eigen opvattingen. Tolerantie vraagt dus om inspanning en uithoudingsvermogen. Dr. A.A. Klufeld (1968, historica en universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht) heeft het thema Gewetensvrijheid bestudeerd. ln haar studie besteedt zij aandacht aan de pioniersarbied van ds. G.H. Kersten, de oprichter van de SGP. Aan de hand van actuele juridischeprocedures toont Kluveld aan dat de polarisatie rond het beroep op het geweten toeneemt. Rechters kennen in toenemende mate meer gewicht toe aan het beginsel van non-discriminatie ten koste van de godsdienstvrijheid. Beide studies zijn goed leesbaar en het bestuderen (persoonlijk en/of in een vergadering van een partij-afdeling of kiesvereniging) meer dan waard, maar dan wel als vervolg op de eerste fundamentele SGP-studie, waarmee deze korte recensie begon. De prijs voor beide studies is zodanig laag, dan dit eigenlijk voor politiek geïnteresseerden geen bezwaar kan zijn om die aan te schaffen.

Tolerantie in balans

dr. M.J. Kater
vanaf 1099