• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tot Mijn gedsachtenis

In deze goed verzorgde uitgave zijn, de 78 bijdragen over het Avondmaalsformulier verschenen in het kerkblad Bewaar het Pand (CGK) in boekvorm beschikbaar. Elke bijdrage omvat meestel 4 pagina’s. Daarom leent deze uitgave zich goed als dagboek voor de stille tijd, voor de voorbereidingsweek, voor opening van een kerkenraadsvergadering b.v. bij het censura morum, voor gebruik in bijbelstudiegroepen en voor de belijdenisccatechisatie (en als geschenkboek van de kerkenraad voor deze groep). De schrijver heeft het Avondmaalsformulier opgenomen en in het formulier aangegeven welk hfd. bij welk deel van het formulier behoort. Uitleg, pastoraal gericht, met veel passende citaten van b.v. Maarten Luther, Johannes, Calvijn,H.F. Kohlbrugge, ds.G.Boer en ds. D.Rietdijk, om de inhoud nog verder toe te lichten. Goed leesbaar en leerzaam , bij de zelfbeproeving, of we al of niet door het geschonken geloof een betrekking hebben op de Heere Jezus.. Ik geef enkele citaten om u aan te zetten om de uitgave aan te schaffen en biddend te lezen. ‘Gewisse belofte. ‘Het zaligmakend geloof heeft namelijk een voorwerp dat buiten zijn eigen ervaring ligt: de gewisse belofte van God.’. Er staat niet of hij ook gewisselijk deze belofe van God gelooft, enz. ’ Nee het formulier zegt: ‘.. of hij ook deze gewisse gelofte van God gelooft…’. (-) Het woordje ‘gewis’ bedoelt niet iets te zeggen van het geloof en nog minder van de gelovige.(-) De vraag is of er zulk een geloof in het hart is, dat overtuigd is van de gewisheid (zekefheid, Ko) van Gods belofte’(69). ‘Al te hoog? ‘Wanneer u niet de vergeving zoekt in het Woord, zult u tevergeefs naar de hemel opzien om genade of vergeving. U kunt God geen grotere eer bewijzen dan Hem in dit Zijn woord te geloven’(Luther). (-) Waarheen dan de toevlucht genomen? Tot niet anders dan naar de gewisse beloften Gods’(86). ‘Ik voor u’. Plaatsbekleding: de betekenis van Christus’ kruisdood en ‘spijze en lave’ wijst op de beoefening van het geloof daarin. ‘Ik voor u’ is voor Gods kinderen een zin om in het hart te sluiten, om de werkelijkheid te overdenken en om het wonder te beleven: ‘Ik voor u’(241). Çhristen onder het kruis.’’…dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen .. ‘. De Heere legt het kruis niet op, maar hier is het dat de christen het gewillig opneemt’(317). Van hare aanbevolen.
Elke bijdrage omvat meestel 4 pagina’s. Daarom leent deze uitgave zich goed als dagboek voor de stille tijd, voor de voorbereidingsweek, voor opening van een kerkenraadsvergadering b.v. bij het censura morum, voor gebruik in bijbelstudiegroepen en voor de belijdenisccatechisatie (en als geschenkboek van de kerkenraad voor deze groep). De schrijver heeft het Avondmaalsformulier opgenomen en in het formulier aangegeven welk hfd. bij welk deel van het formulier behoort. Uitleg, pastoraal gericht, met veel passende citaten van b.v. Maarten Luther, Johannes, Calvijn,H.F. Kohlbrugge, ds.G.Boer en ds. D.Rietdijk, om de inhoud nog verder toe te lichten. Goed leesbaar en leerzaam , bij de zelfbeproeving, of we al of niet door het geschonken geloof een betrekking hebben op de Heere Jezus.. Ik geef enkele citaten om u aan te zetten om de uitgave aan te schaffen en biddend te lezen. ‘Gewisse belofte. ‘Het zaligmakend geloof heeft namelijk een voorwerp dat buiten zijn eigen ervaring ligt: de gewisse belofte van God.’. Er staat niet of hij ook gewisselijk deze belofe van God gelooft, enz. ’ Nee het formulier zegt: ‘.. of hij ook deze gewisse gelofte van God gelooft…’. (-) Het woordje ‘gewis’ bedoelt niet iets te zeggen van het geloof en nog minder van de gelovige.(-) De vraag is of er zulk een geloof in het hart is, dat overtuigd is van de gewisheid (zekefheid, Ko) van Gods belofte’(69). ‘Al te hoog? ‘Wanneer u niet de vergeving zoekt in het Woord, zult u tevergeefs naar de hemel opzien om genade of vergeving. U kunt God geen grotere eer bewijzen dan Hem in dit Zijn woord te geloven’(Luther). (-) Waarheen dan de toevlucht genomen? Tot niet anders dan naar de gewisse beloften Gods’(86). ‘Ik voor u’. Plaatsbekleding: de betekenis van Christus’ kruisdood en ‘spijze en lave’ wijst op de beoefening van het geloof daarin. ‘Ik voor u’ is voor Gods kinderen een zin om in het hart te sluiten, om de werkelijkheid te overdenken en om het wonder te beleven: ‘Ik voor u’(241). Çhristen onder het kruis.’’…dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen .. ‘. De Heere legt het kruis niet op, maar hier is het dat de christen het gewillig opneemt’(317). Van hare aanbevolen.

Tot Mijn gedachtenis

ds. J.M.J. Kiev...+
vanaf 1699