• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Tot Mijn gedachtenis

Over het Avondmaalsformulier

Auteur(s): ds. J.M.J. Kieviet
Pagina's: 360

Ze zijn overbekend, de woorden van het klassieke Avondmaalsformulier. In veel kerken van gereformeerd belijden klinken ze elke drie maanden opnieuw. De waarde van dit formulier kan bijna niet overschat worden. Op Bijbelse en trefzekere manier geeft het een aanduiding van wat de gelovigen mogen overdenken wanneer ze toetreden tot de tafel des Heeren. Daaraan voorafgaand wordt de roeping tot de waarachtige zelfbeproeving de gemeente ernstig op het hart gebonden. Wie uitdrukkingen zoekt waarin de gepastheid en de volkomenheid van het offer van Christus treffend en teer verwoord worden, zal geen betere kunnen vinden dan hier. Het formulier is een kostbaar geschenk, ons aangereikt als een schat uit de kerk der eeuwen. Al met al: veel reden om het formulier nog eens aandachtig te lezen. Met het oog daarop wil dit boek een hulpmiddel zijn.

Ds. P. den Butter schreef een Woord vooraf.

Ds. J.M.J. Kieviet is predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht-Centrum. Hij is lid van de redactie van het landelijke kerkblad Bewaar het Pand.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

'Tot Mijn gedachtenis' is de titel van het boek, dat ds. J. M. J. Kieviet, christelijk gereformeerd predikant te Renswoude, schreef over het Avondmaalsformulier. 'De Banier' te Apeldoorn verzorgde op... + lees meer


Cees van den Bovenkamp in Op de boekenplank op 06-02-2020

In deze goed verzorgde uitgave zijn, de 78 bijdragen over het Avondmaalsformulier verschenen in het kerkblad Bewaar het Pand (CGK) in boekvorm beschikbaar. Elke bij... + lees meer


drs. I. A. Kole in Reformatorische Omroep op 06-02-2020

Ook interessant