• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zo gezegd...

Vader ds. L. de Wit en dochter Martine Pieters – de Wit hebben als schrijversduo een bijzonder leerzaam, pastoraal en deskundig boek geschreven over communicatie in de kerkelijke gemeente. Het is geen boek om achter elkaar uit te lezen, maar het biedt talloze mogelijkheden om in gesprek te gaan. Zo aan het begin van de tweede helft van het catechisatieseizoen, verenigingswerk, maar ook tijdens pastorale gesprekken, kan dit boek van bijzonder groot belang zijn. Daarom willen we dit bij ambtsdragers, catecheten, leidinggevenden, maar ook bij allen die met die met anderen contacten hebben in de vorm van gesprekken, van harte aanbevelen. Het is een praktisch, principieel, maar ook vormend boek geworden. Vanuit verschillende gezichtshoeken wordt e.e.a. belicht, rijk geïllustreerd met didactische aanwijzingen. In 215 blz. wordt enorm veel aangereikt zodat het ondoenlijk is alle aspecten de revue te laten passeren.
Wat het mooie aan deze uitgave is, dat de afzonderlijke kennis van dochter op het gebied van communicatie en van vader op het terrein van theologie in één boek gebundeld is. Martine studeerde Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en ds. L. de Wit heeft na zijn studie Theologie in zijn jarenlange praktijk veel ervaring opgedaan in het gemeenteleven. Beide scribenten hebben in een voorwoord uiteengezet wat hen dreef om aan dit boek te beginnen. Ds. de Wit om de doordenking van de overdracht in de prediking en de pastorale gesprekken binnen en buiten de gemeente gestalte te geven in de vorm van een naslagwerk. Martine schrijft dat communicatie in haar hart zit. Je kunt communicatie toepassen op allerlei gebied, zowel in positieve als in negatieve zin. Zij woonde eens een presentatie van haar vader bij en dat leidde tot een interessante discussie tussen vader en dochter. Zij wilden ook samen tegemoet komen aan de vraag of over dit onderwerp een naslagwerk bestond. En zo brak er een boeiende tijd aan om samen aan dit boek te werken. Veel hebben ze van elkaar geleerd. Ds. de Wit sluit het voorwoord af met: ‘Dat het lezen van dit boek mag bijdragen tot verdieping van onderlinge harmonieuze communicatie en bovenal dat het mag bijdragen in de overdracht van de woorden God, op diverse terreinen van het gemeenteleven’. Martine verwoordt het als volgt: ‘Ik hoop dat dit boek een middel mag zijn om je in gebed te brengen, om vernieuwing van het hart en van de communicatie’. Na de inleiding volgt deel 1: de theorie: wat is het belang van harmonieuze communicatie in Bijbels perspectief. Achtereenvolgens gaat het over de oorsprong van communicatie, gevolgen van de verwoeste menselijke eenheid, communicatietechnieken, communicatievaardigheden, gevolgen van de verwoeste mens-Godrelatie en de prediking. Elk onderdeel sluit af met een samenvatting. Deel 2 gaat over de praktijk. Communicatievaardigheden in de praktijk, opstelling van de zaal (bijv. bij catechese), het pastoraat en praktische lessen. In dit onderdeel komen diverse cases aan de orde: casus huisbezoek, voorbeelden van een brief om giften in te zamelen en ook de reacties, die daarop volgden. Een lange literatuurlijst geeft de lezer de mogelijkheid om zelf verder te studeren op dit onderwerp. Een citaat van Luther over de preek: ‘Je vindt er immers geen leeswoorden, maar leefwoorden, die daar geen plek hebben gekregen om te speculeren, of diepzinnig over na te denken, maar om te leven en te doen’. Enkele opmerkingen over de samenvatting: communicatie en de prediking: • Uit onszelf weten we niet Wie God is en wat God van ons vraagt. • De prediking is daarom een overvloed van genade. Omdat de mens uit zichzelf niet meer van God spreekt, wordt het hem in de preek eerst voorgezegd. Daarom gaat het in de eredienst niet om onze getuigenis, maar om het spreken van God Zelf • De boodschap van de preek heeft altijd twee kanten, aan de ene kant de waarschuwing van Gods oordeel en aan de andere kant de belofte van de verzoening in Christus • Het gevaar is dat wij het Evangelie aanpassen aan hetgeen de kerkganger of ongelovige wil horen. Uit onszelf zouden we alleen de fijne dingen uit het Evangelie willen horen, maar we moeten ook weten dat we zondaars zijn en dat er een oordeel is. • We kunnen het Evangelie niet aanpassen aan de mens, maar we moeten ons wel verdiepen in de mens. De inhoud kunnen we niet aanpassen, de dialoog wel. Graag zouden we nog meer details doorgeven vanuit dit leerzame boek, maar de ruimte is te beperkt. Daarom wat boven deze bespreking staat ter harte genomen: Neem, lees, en geef gehoor aan de raadgevingen die in dit boekje aangereikt worden. Van harte aanbevolen!

Zo gezegd...

ds. L. de Wit,...+
vanaf 749