• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zonder ervaring geen leven

'Hoe moet het werk van de Heilige Geest een plaats krijgen in de prediking en het geestelijk leven?' Dr. C.A. van der Sluijs, hervormd emeritus predikant wil in dit boekje ervaring en gevoel in de prediking en in het geestelijk leven de juiste waardering geven. Hij publiceerde diverse boeken over prediking en reformatorisch leven.<br> Dr. Van der Sluijs constateert dat in evangelische en charismatische beweging het werk van de Geest vaak wordt overbelicht. Terwijl daarentegen sprake is van onderbelichting in de gereformeerde gezindte. Juist daar klinkt de waarschuwing tegen gevoel en ervaring in het geestelijk leven.
Hij constateert dat de vromen in oude tijden, met name in Schotland, charismatisch begaafd bleken te zijn. En dat vanuit de verborgen omgang met God en een diep gewortelde doorleefde kennis van Christus. In dit boek wordt een Bijbels licht geworpen over een en ander en zoekt de auteur naar een juist evenwicht. Wat wil hij bereiken? Dat ervaring en gevoel in de prediking en in het geestelijk leven de juiste waardering krijgen. De hoofdstukindeling laat al iets zien van het bevindelijke in prediking en geestelijk leven:
- Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hen die het goede boodschapt
- Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken
- Zalig zijn zij die Mijn woorden horen en bewaren
- Dit weet ik vast: God zal mij niet begeven
- Heilig zijn, o God, Uw wegen
De schrijver zet in met een uitspraak van Blaise Pascal: 'Het is het hart, dat God voelt en niet het verstand. Dat is geloof!'
In het Woord vooraf wijst de auteur op de charismatische begaafdheid van o.a. Bernardus Smytegelt en H.F. Kohlbrugge. En verder geeft hij in dit boekje staaltjes van godsvrucht die de vrucht zijn van een nabij leven met God. Als voorbeeld noemt hij Murdoch Campbell, predikant van de Free Church of Scotland in het begin van de vorige eeuw. Deze vrome en geliefde prediker was zeer thuis in de werken van Augustinus, Pascal, Calvijn, Thomas Goodwin, Thomas Chalmers, Charles Haddon Spurgeon, John Kennedy en vele anderen. Hij eindigt zijn Woord vooraf met de wens en bede dat een en andere mag leiden tot een juiste waardering van ervaring en gevoel in de prediking en in het geestelijk leven. Warm aanbevolen! In prediking en in de harten van zondaars. Tot Zijn eer en onze zaligheid.

Zonder ervaring geen leve...

dr. C.A. van de...+
vanaf 749