• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Schuld en vergeving (7)

Een helder boek over een veel besproken onderwerp

Auteur(s): drs. P. Eikelboom
Serie: Zorg voor elkaar

Schuld is een last. Verkeerd handelen maakt iemand boos, berokkent verdriet, beschadigt verhoudingen of beschaamt vertrouwen. In een gezin, vriendschap, binnen de kerk of daarbuiten.

Verhoudingen moeten goed zijn, maar is vergeving altijd mogelijk? De auteur beschrijft wat vergeving is en hoe je vergeeft. Hij gaat in op de betekenis van berouw. Niet altijd kan iemand vergeven. Hoe kun je dan verder? Als je weet dat God je vergeven heeft dan kun je niet zeggen dat alles is opgelost en dat de ander je ook moet vergeven. Mag je jezelf iets vergeven? 

Vergeven is een geheim. Het is een opgave, maar vooral een gave. Vergeven is loslaten. Ten diepste is het een overgave aan de leiding van de Heere.

Drs. P. Eikelboom studeerde psychologie en volgde de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. Tot 2005 was hij werkzaam als manager en hulpverlener bij Eleos. Op dit moment is hij als directeur verbonden aan Zending Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Wageningen en lid van de Commissie van Advies inzake seksueel misbruik in kerkelijke en/of pastorale gezagsrelaties van de Gereformeerde Gemeenten.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Zorg voor elkaar

Recensies

De schrijver was tot 2005 werkzaam als manager en hulpverlener bij Eleos. De brochure uit 2010 is grondig herzien en met een aantal hoofdstukken uitgebreid. Her is een toegankelijke uitgave, met ken... + lees meer


drs. I. A. Kole in Reformatorische Omroep op 06-02-2020

Vanuit jarenlange ervaring als psychotherapeut en vanuit ambtelijke ervaring als ouderling in Wageningen, verscheen van de hand van broeder P. Eikelboom, nu directeur van het zendingsbureau, kortgeled... + lees meer


Ds. J. Ijsselstein in De Saambinder op 16-06-2016

Ook interessant