Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Tot Mijn gedachtenis

Tot Mijn gedachtenis

Over het Avondmaalsformulier

ds. J.M.J. Kieviet

Genre:Theologie
ISBN:9789462781696 (Gebonden)
Druk:1e druk
Pagina's:360
ISBN:9789462782167 (E-book)
Bekijk eerste pagina's
Tot Mijn gedachtenisSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 22,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 16,99

Ze zijn overbekend, de woorden van het klassieke Avondmaalsformulier. In veel kerken van gereformeerd belijden klinken ze elke drie maanden opnieuw. De waarde van dit formulier kan bijna niet overschat worden. Op Bijbelse en trefzekere manier geeft het een aanduiding van wat de gelovigen mogen overdenken wanneer ze toetreden tot de tafel des Heeren. Daaraan voorafgaand wordt de roeping tot de waarachtige zelfbeproeving de gemeente ernstig op het hart gebonden. Wie uitdrukkingen zoekt waarin de gepastheid en de volkomenheid van het offer van Christus treffend en teer verwoord worden, zal geen betere kunnen vinden dan hier. Het formulier is een kostbaar geschenk, ons aangereikt als een schat uit de kerk der eeuwen. Al met al: veel reden om het formulier nog eens aandachtig te lezen. Met het oog daarop wil dit boek een hulpmiddel zijn.

Ds. P. den Butter schreef een Woord vooraf.

Ds. J.M.J. Kieviet is predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht-Centrum. Hij is lid van de redactie van het landelijke kerkblad Bewaar het Pand.

Recensies

Tot Mijn gedachtenis

Op de boekenplank

'Tot Mijn gedachtenis' is de titel van het boek, dat ds. J. M. J. Kieviet, christelijk gereformeerd predikant te Renswoude, schreef over het Avondmaalsformulier. 'De Banier' te Apeldoorn verzorgde op keurige wijze deze uitgave.

In veel kerkelijke gemeenten van gereformeerd belijden wordt elke drie maanden het sacrament van het Heilig Avodnmaal bediend. In zijn 'Woord vooraf' schrijft de christelijke gereformeerde emeritus-predikant ds. P. den Butter terecht dat er al tamelijk veel boeken op de markt zijn verschenen, waarin het Avondmaalsformulier doro diverse schrijvers is toegelicht. Dan stelt ds. Den Butter zich de vraag of het nodig was dat dit boek er aan toegevoegd moet worden, als er toch al zoveel is uitgekomen over dit onderwerp. Hij antwoordt volmondig: 'Ja, het boek van ds. Kieviet verdient er te zijn. Waarom? Omdat ds. Kieviet de verschillende aspecten, die in eerdere uitgaven reeds besproken zijn, met elkaar combineert.' In dit boek treffen we naast een theologische verklaring van diverse aspecten van het sacrament, een stuk goede pastorale begeleiding aan. Personen, die worstelen met de vraag of het Heilig Avondmaal nu ook voor hen persoonlijk is ingesteld, kunnen hier terecht voor een zeer pastorale benadering. Ds. Kieviet weet wat er kan leven in de harten van gemeenteleden, die worstelen met deze zielenvragen. Uit de praktijk! Door citaten van eerdere bronnen en vooral door het laten spreken van Gods Woord bewijst de predikant wat hij naar voren brengt. Dat doet weldadig aan. Ook de Formulieren van Enigheid dienen als bewijslast. Hoofdstuk 31 gaat over de staat en de stand van het geestelijke leven. De staat kan van Godswege vastliggen, terwijl in het standelijke leven soms grote dorheid of ook wel eens twijfelmoedigheid aanwezig is. Door een inleven van eigen ellendigheden kan een zondaar zo heen en weer geslingerd worden, dat de ziel het geestelijk wèl best van een ander kan en wil geloven dat hij of zij een kind des Heeren is, maar zichzelf er buiten zet, keer op keer. Ook de aanvechtingen 'dat wij geen volkomen geloof hebben', 'dat wij ons met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn te doen' en 'dat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof, en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben' kunnen een ziel terneer drukken. En dan is er vaak het verschrikkelijke ongeloof , of het kleingeloof, waardoor de verzekerdheid van het geloof zo achterwege kan blijven. Het medicijn tegen al deze dingen wijst de auteur vanuit Gods Woord en/of het formulier aan. 'Al is het dat wij...' en meer van dit soort goede opmerkingen. (blz. 152/153) Ook voor wie het Avondmaal is ingesteld, en het gedenken aan Hem, de Borg des Verbonds, worden uitgestald. Het is zo'n voortreffelijk mooi boek, met een praktische ondertoon, dat je je soms waant in de tijd van de Engelse en Schotse schrijvers, als een Philpot, de Erskines, Gray, die met veel opening hebben gemediteerd en geschreven over het ware en oprechte levens van het geloof. De overdenking van het offer van Christus staat centraal. Hoe wonderschoon tekent ds. Kieviet dat aspect vooral, als hij o.a. schrijft over 'Het Brood des levens' en over meerdere dierbare zaken. Dan raakt hij voor degenen die mogen leven uit het geloof in hun Zaligmaker, diepe snaren. Daar gaat het ten diepste ook om: Doet dit tot Mijn gedachtenis. Een juiste titel! Warm aanbevolen!

Tot Mijn gedsachtenis

Reformatorische Omroep

In deze goed verzorgde uitgave zijn, de 78 bijdragen over het Avondmaalsformulier verschenen in het kerkblad Bewaar het Pand (CGK) in boekvorm beschikbaar. Elke bijdrage omvat meestel 4 pagina’s. Daarom leent deze uitgave zich goed als dagboek voor de stille tijd, voor de voorbereidingsweek, voor opening van een kerkenraadsvergadering b.v. bij het censura morum, voor gebruik in bijbelstudiegroepen en voor de belijdenisccatechisatie (en als geschenkboek van de kerkenraad voor deze groep). De schrijver heeft het Avondmaalsformulier opgenomen en in het formulier aangegeven welk hfd. bij welk deel van het formulier behoort. Uitleg, pastoraal gericht, met veel passende citaten van b.v. Maarten Luther, Johannes, Calvijn,H.F. Kohlbrugge, ds.G.Boer en ds. D.Rietdijk, om de inhoud nog verder toe te lichten. Goed leesbaar en leerzaam , bij de zelfbeproeving, of we al of niet door het geschonken geloof een betrekking hebben op de Heere Jezus.. Ik geef enkele citaten om u aan te zetten om de uitgave aan te schaffen en biddend te lezen. ‘Gewisse belofte. ‘Het zaligmakend geloof heeft namelijk een voorwerp dat buiten zijn eigen ervaring ligt: de gewisse belofte van God.’. Er staat niet of hij ook gewisselijk deze belofe van God gelooft, enz. ’ Nee het formulier zegt: ‘.. of hij ook deze gewisse gelofte van God gelooft…’. (-) Het woordje ‘gewis’ bedoelt niet iets te zeggen van het geloof en nog minder van de gelovige.(-) De vraag is of er zulk een geloof in het hart is, dat overtuigd is van de gewisheid (zekefheid, Ko) van Gods belofte’(69). ‘Al te hoog? ‘Wanneer u niet de vergeving zoekt in het Woord, zult u tevergeefs naar de hemel opzien om genade of vergeving. U kunt God geen grotere eer bewijzen dan Hem in dit Zijn woord te geloven’(Luther). (-) Waarheen dan de toevlucht genomen? Tot niet anders dan naar de gewisse beloften Gods’(86). ‘Ik voor u’. Plaatsbekleding: de betekenis van Christus’ kruisdood en ‘spijze en lave’ wijst op de beoefening van het geloof daarin. ‘Ik voor u’ is voor Gods kinderen een zin om in het hart te sluiten, om de werkelijkheid te overdenken en om het wonder te beleven: ‘Ik voor u’(241). Çhristen onder het kruis.’’…dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen .. ‘. De Heere legt het kruis niet op, maar hier is het dat de christen het gewillig opneemt’(317). Van hare aanbevolen.

Elke bijdrage omvat meestel 4 pagina’s. Daarom leent deze uitgave zich goed als dagboek voor de stille tijd, voor de voorbereidingsweek, voor opening van een kerkenraadsvergadering b.v. bij het censura morum, voor gebruik in bijbelstudiegroepen en voor de belijdenisccatechisatie (en als geschenkboek van de kerkenraad voor deze groep). De schrijver heeft het Avondmaalsformulier opgenomen en in het formulier aangegeven welk hfd. bij welk deel van het formulier behoort. Uitleg, pastoraal gericht, met veel passende citaten van b.v. Maarten Luther, Johannes, Calvijn,H.F. Kohlbrugge, ds.G.Boer en ds. D.Rietdijk, om de inhoud nog verder toe te lichten. Goed leesbaar en leerzaam , bij de zelfbeproeving, of we al of niet door het geschonken geloof een betrekking hebben op de Heere Jezus.. Ik geef enkele citaten om u aan te zetten om de uitgave aan te schaffen en biddend te lezen. ‘Gewisse belofte. ‘Het zaligmakend geloof heeft namelijk een voorwerp dat buiten zijn eigen ervaring ligt: de gewisse belofte van God.’. Er staat niet of hij ook gewisselijk deze belofe van God gelooft, enz. ’ Nee het formulier zegt: ‘.. of hij ook deze gewisse gelofte van God gelooft…’. (-) Het woordje ‘gewis’ bedoelt niet iets te zeggen van het geloof en nog minder van de gelovige.(-) De vraag is of er zulk een geloof in het hart is, dat overtuigd is van de gewisheid (zekefheid, Ko) van Gods belofte’(69). ‘Al te hoog? ‘Wanneer u niet de vergeving zoekt in het Woord, zult u tevergeefs naar de hemel opzien om genade of vergeving. U kunt God geen grotere eer bewijzen dan Hem in dit Zijn woord te geloven’(Luther). (-) Waarheen dan de toevlucht genomen? Tot niet anders dan naar de gewisse beloften Gods’(86). ‘Ik voor u’. Plaatsbekleding: de betekenis van Christus’ kruisdood en ‘spijze en lave’ wijst op de beoefening van het geloof daarin. ‘Ik voor u’ is voor Gods kinderen een zin om in het hart te sluiten, om de werkelijkheid te overdenken en om het wonder te beleven: ‘Ik voor u’(241). Çhristen onder het kruis.’’…dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen .. ‘. De Heere legt het kruis niet op, maar hier is het dat de christen het gewillig opneemt’(317). Van hare aanbevolen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten