Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Pubers begrijpen

Pubers begrijpen

Deel 2 serie Christelijke opvoeding

Marieke Post-de Bel MSc en dr. Joop Stolk

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402901368 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:144
ISBN:9789462789999 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Pubers begrijpenSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 11,99

Voor veel ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd. Pubers kunnen ouders uitdagen, grenzen aftasten en ideeën naar voren brengen waarvoor je terugschrikt. Maar er is ook een andere kant. Is het niet fantastisch om uit jouw kind een volwassene te zien groeien? Wie de ontwikkeling van pubers aandachtig volgt, ziet hoe hun karakter zich ontwikkelt. Dan raak je eigenlijk niet op hen uitgekeken. Zó zijn pubers: soms lastig, maar tegelijk ook zo innemend.

De centrale vraag in dit boek is hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het volwassen worden. Er is aandacht voor de verschillende aspecten van de ontwikkeling van pubers, voor praten met pubers en voor de godsdienstige opvoeding in de puberteit. Ook gaat het boek over vriendschap, verliefdheid en de groei van verantwoordelijkheid voor anderen. Bij ieder hoofdstuk zijn vragen opgenomen, om als ouders samen te bespreken. Ook zijn achterin het boek suggesties te vinden voor het gebruik van dit boek bij een opvoedingskring.

Pubers begrijpen is het tweede deel van de serie Christelijke Opvoeding, onder hoofdredactie van dr. Joop Stolk. Ouders krijgen gedachten en richtlijnen aangereikt die hen inspireren en tot steun zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen.

Serie Christelijke Opvoeding

De serie Christelijke Opvoeding is geschreven vanuit een pedagogische visie: het opbouwen van een veilige gehechtheid tussen ouders en kind. We proberen in alledaagse – mooie én moeilijke - situaties kinderen te begrijpen in hun doen en laten. Als je je kind beter begrijpt, in alle ontwikkelingen die het doormaakt, weet je ook beter wat je kind nodig heeft en hoe je het beste op hem kunt reageren. Dit helpt kinderen om zich veilig te voelen bij hun ouders. Die basis van vertrouwen heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen: in het uiten van zijn emoties, in contacten met anderen, in het durven van nieuwe dingen en nog veel meer. Deze basis in de dagelijkse opvoeding geeft ook een veilige ruimte om te vertellen én voor te leven Wie God is.

In de boekjes staan suggesties, vragen en verwerkingen voor het gebruik in een opvoedkring.

In 1991 kwam het eerste deeltje uit van de serie Christelijke Opvoeding onder redactie van dr. J. Stolk. Na tien deeltjes in de eerste serie, kwamen er in 2011 en 2013 twee Handboeken uit over de opvoeding van schoolkinderen en pubers. In 2015 is gestart met een nieuwe serie van kleine deeltjes rond de christelijke opvoeding. De huidige redactie wordt gevormd door Marieke Post en Aline Hoogenboom.

Recensies

Pubers begrijpen

Reformatorische Omroep | 18-01-2017

Hoofdredactie: dr. Joop Stolk. ’Hoofdgedachte hoe ouders kunnen leren hun zoon of dochter beter te begrijpen ren te helpen bij het volwassen worden’.

. Per onderwerp zijn er één of meerdere praktijkvoorbeelden opgenomen én in kadertjes zijn er vragen/opdrachten vermeld. Per onderwerp is er zo goed nagedacht over allerlei aspecten, zodat je je verbaast ! Ouders zelf, vergaderingen met ouders in een opvoedingskring e.d. Vergaderingen met personeel, medezeggenschapsraad en/of ouders zijn met deze uitgave gediend in bovenbouw van de bao en de onderbouw van het vo. Aan de orde komen: -Je puber begrijpen; Eerst begrijpen , dan doen; jezelf begrijpen -Veranderingen in de puberteit. -Nog meer veranderingen. Waaraan kan jouw puber merken dat je er rekening mee houdt dat hij/zij in ontwikkeling is? (44) -Hoe ga je met de puber om? ‘Praat je ook wel eens met je zoon of dochter over de lastige karaktertrekjes van jezelf? (58) -Praten met de puber. -Je puber op Christus wijzen.’Hoe zou jij je kinderen kunnen helpen om stille tijd te nemen? (93) ;Vrienden hebben en verliefd worden. -Iets voor een ander over leren hebben.’Hoe kun je pubers leren iets vore een ander over te hebben?(125) -Tips en gespreksvragen voor opvoedkringen. Van harte aanbevolen!

Pubers begrijpen

Eilandennieuws | 12 mei 2017

Voor ouders is de puberteit niet de gemakkelijkste tijd. Wat kunnen ouders in deze tijd zoal van de pubers verwachten? Uitdagen, aftasten van de grenzen, ideeën naar voren brengen, waar u als ouder van schrikt. Aan de andere kant is het ook mooi om de puber te zien groeien naar de volwassenheid.

Bij het nauwkeurig volgen van de pubers zult u ook ervaren dat hun karakter zich ontwikkelt. Om op een evenwichtige manier met deze jongeren om te gaan is wijsheid, aandacht en begrip nodig. In de serie christelijke opvoeding krijgt u van deskundigen geweldige handreikingen. Niet alleen theorie, maar voluit aan de praktijk getoetst. Marieke Post en Joop Stolk hebben samen met de redactie van deze serie een bijzonder handzaam, maar ook instructief boekje geschreven. Geheel passend in deze tijd, de eenentwintigste eeuw. Het is heel belangrijk dat u uw puber goed begrijpt, daarom begint het eerste hoofdstuk er ook mee: je puber begrijpen. Hoe gaan we met spanningen in het gezin om en hoe ontstaan ze?

Veranderingen in de puberteit
Tegelijk hebben de schrijvers oog voor de veranderingen die juist in de puberteit optreden, zowel lichamelijk als qua denken en voelen. Hoofdstuk 4 gaat in op de vraag: hoe ga je met je puber om? Marieke Post vindt ook het praten met de puber van wezenlijk belang (H.5). Vanzelf gaan de schrijvers niet om het hebben van vrienden en verliefd worden heen (H.7). Joop Stolk en Marieke Post schrijven samen een hoofdstuk met betrekking tot de puber en de ander: iets voor een ander over leren hebben (8).

Voor ouders en opvoedkringen
Het boek is niet alleen bruikbaar voor vaders en moeders, maar uitermate geschikt voor opvoedkringen. Telkens staan er talloze tips en raadgevingen aan het eind van ieder hoofdstuk en aparte gespreksvragen voor de het bespreken in groepen. Een frisse uitgave met een schat aan informatie, gesprekken tussen ouders en de puber (s). Ieder gezin, dat jongeren heeft in deze puberleeftijd zou dit boekje in huis moeten hebben en er winst mee doen.

Wijzen op Christus
De schrijvers noemen hoofdstuk 6 de kern of de spil van het boek: pubers wijzen op Christus. Waarom is dat nu juist het moeilijke in de puberteit? Ouders ervaren hier hun eigen onmacht en afhankelijkheid. Ze vragen zich af of zij in hun dagelijks leven, in liefde tot de Heere, vrijmoedig spreken over Hem en in trouw aan Zijn gemeente een wegwijzer zijn voor hun kinderen.
Op een gevarieerde manier wordt in dit boek de opvoeding besproken aan de hand van duidelijke voorbeelden, gesprekken met de pubers en tegelijk ook handreikingen voor het praktisch invullen hoe met pubers omgegaan moet/kan worden.

Citaat blz. 64
Trek als ouders samen één lijn en bespreek met elkaar om consequent te zijn. Pubers zijn sneller geneigd zich aan de gemaakte afspraken te houden als ze erover mee mogen praten. Toch zullen ze bijna altijd uitproberen hoe ver ze kunnen gaan. Ze willen weten of meent wat je zegt. Ze verwachten ook dat je er iets van zegt als ze te ver gaan. Dat geeft duidelijkheid. En dat hebben ze hard nodig.
Van harte aanbevolen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten