• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Eeuwig roemen in het kruis

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Auteur(s): Isaäc da Costa
Serie: Overdenkingen voor de lijdensweken
Pagina's: 104
In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld. 'Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. "Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen".’ Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Overdenkingen voor de lijdensweken

Ook interessant